Home > Professionals

> Nazorgpoli

Nazorgpoli

Nazorgpoli

De behandeling in ons revalidatiecentrum is erop gericht om de cliënt weer zo optimaal mogelijk te laten participeren aan de maatschappij, binnen zijn of haar mogelijkheden. Dat deze participatie niet zo eenvoudig is, blijkt wel uit de vragen en problemen waarmee NAH, CVA en dwarslaesie cliënten geconfronteerd worden bij het oppakken van het dagelijks leven.

Deze cliënten hebben dus nog steeds behoefte aan zorg en om hierin te kunnen voorzien hebben wij voor hen nazorgpoli’s ingericht. U vindt aan de linker kant van deze pagina informatie over onze NAH/CVA en dwarslaesie nazorgpoli.

"Ik geloof zeer sterk in het blijvend contact tussen de cliënt en het revalidatiecentrum."
  Wethouder van de Gemeente Enschede, Ed Wallinga, over nazorg