Home > Professionals

> Samenwerking

Samenwerking

Samenwerking

Roessingh staat als revalidatiecentrum niet op zichzelf. We werken samen met diverse partijen en op verschillende gebieden. We maken deel uit van Roessingh Concern, waar onder andere ook een onderzoekscentrum en een onderdeel revalidatietechnieken onder vallen. Samen met diverse zorginstellingen en ketenpartners blijven wij werken aan een optimale beschikbaarheid van onze specialistische revalidatiekennis. Kies voor meer informatie in het linker menu één van onze partners.

Regionale samenwerking

De zorg rondom de cliënt in Roessingh is vaak complex van aard en vraagt om een multidisciplinaire behandeling. De behoefte aan een multidisciplinaire behandeling stopt niet bij ontslag uit ons centrum. Wel kan de behandeling in een ander daglicht komen te staan omdat er in de chronische fase andere zorgelementen en behoeften aan het licht komen.
Om de hulpvraag van de cliënt, ook dichtbij huis, zo optimaal mogelijk in te vullen, vindt ons centrum het faciliteren van samenwerking op uitvoerend niveau in lokale of regionale setting erg belangrijk.
Binnen ons centrum hebben zowel de artsen als andere behandelaars vaak korte lijnen met de collega’s in de eerste, tweede en derde lijn, patiëntverenigingen, stichtingen en andere betrokken partijen binnen de zorgverlening.

Afstemming en coördinatie regionale revalidatiezorg

Met participatie van onze behandelaars in een multidisciplinair overleg, regionale netwerken, officiële zorgketens of een telefoontje/mailtje en zelfs een revalidatiearts die werkzaam is in eerstelijns fysiotherapiepraktijken geven wij samen met andere zorgverleners de afstemming en coördinatie van rollen en onderlinge verantwoordelijkheden in het zorgproces vorm. Met als doel om de integrale, deskundige en samenhangende behandeling en zorg van de cliënt te waarborgen.

Op deze pagina illustreren we met enkele voorbeelden hoe we met het faciliteren en doorontwikkelen van ketenzorg en regionale revalidatiezorg vormgeven. Dit vanuit onze passie en daadkracht om meer te betekenen voor onze cliënten in het teken van klantvriendelijkheid, individueel maatwerk en de nabijheid voor onze cliënt.