Home > Revalidatie

> Behandelaars

Behandelaars

Behandelaars

Behalve problemen op het gebied van zelfverzorging kunnen er problemen ontstaan op het werk, op school en in het psychisch en sociaal functioneren. Daarom zijn bij de behandeling meerdere behandelaars betrokken die allen deskundig zijn op een bepaald gebied. Onder de verantwoordelijkheid van een revalidatiearts werken zij samen in zogenaamde diagnosegebonden multidisciplinaire behandelteams. Met elkaar helpen zij u om uw zelfredzaamheid te vergroten en de kwaliteit van leven naar een hoger peil te brengen. Aan de linker kant van deze pagina vindt u de mogelijke disciplines die bij de behandeling betrokken kunnen worden.

"Het meest van al blijft het menselijke aspect van alle behandelaars bij, een prachtig geschenk. Topzorg!"
  Voormalig cliënt via Twitter