Home > Revalidatie

> Kinderrevalidatie

Kinderrevalidatie

Kinderrevalidatie

De revalidatie van kinderen en jongeren is erop gericht om de mogelijkheden van het kind maximaal te benutten. Dat vraagt om specifieke begeleiding. Ons revalidatiecentrum is hierin gespecialiseerd. Vanzelfsprekend worden ouders intensief betrokken bij het revalidatieproces.

"Ik ga naar school naast Roessingh, dan kan ik onder schooltijd naar therapie. Ik wil later studeren, een baan zoeken en trouwen."
Jongen met aangeboren spierziekte, 12 jaar

Website speciaal voor kinderen

Roessingh heeft een website speciaal voor kinderen en jongeren. Op deze website is meer informatie te vinden over revalideren, het behandelteam en de behandelingen. Kijk op: www.roessinghkids.nl.

Diagnosegroepen

Roessingh heeft behandelingen voor de volgende diagnoses:

Expertiseteams

Ook zijn er verschillende expertiseteams die bij de behandeling ingezet kunnen worden:

  • Botuline Toxine Team
  • Eetteam
  • Gangbeeldanalyse Team
  • Handenteam