Home > Revalidatie

> Vergoeding Revalidatiezorg

Vergoeding Revalidatiezorg

Revalidatiebehandelingen zitten in het basispakket van de zorgverzekering. Uw zorgverzekeraar zal de meeste kosten van uw revalidatiebehandeling vergoeden. Toch kan het voorkomen dat u een eigen bijdrage dient te betalen. Op de website van uw zorgverzekeraar kunt u zien of Roessingh met uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Kijk ook in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw revalidatiebehandeling worden vergoed. Wanneer u er niet helemaal uitkomt of twijfelt of Roessingh met uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten, schroom dan niet om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Bekijk de stand van zaken van de onderhandelingen voor 2016.

Eigen risico

De meeste zorg die Roessingh verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar, mits Roessingh een contract heeft afgesloten met deze verzekeraar. Roessingh dient de rekening rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. U betaalt altijd eerst een eigen risico. Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het verplicht eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt. Dit betekent dat u in een kalenderjaar altijd de eerste € 385,- aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het vrijwillige eigen risico is maximaal € 875,-.

Aanvullende verzekeringen

Sommige revalidatiezorg valt niet (helemaal) onder de basisverzekering. Dat betekent dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw revalidatiebehandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden. Lees daarom de overeenkomst met uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten voor revalidatiezorg die niet onder de basisverzekering vallen, volledig zelf betalen. Roessingh stuurt deze rekening rechtstreeks naar u toe.

Verwijzing

U heeft een verwijzing voor specialistische revalidatiezorg nodig als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u geen geldige verwijsbrief als u bij Roessingh komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijsbrief is een jaar geldig.

Geen contract met zorgverzekeraar

Als Roessingh geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan zal u een deel van de kosten zelf moeten betalen. Roessingh brengt dan de zogenaamde passantentarief in rekening, aan u als cliënt of aan de zorgverzekeraar. Door goede afspraken met de zorgverzekeraar te maken, probeert Roessingh te voorkomen dat u zelf de rekening van ons ontvangt. U kunt ook overstappen op een zorgverzekeraar die wel een contract heeft met Roessingh. U kunt één maal per jaar van zorgverzekering veranderen. Uw bestaande verzekering moet u dan opzeggen vóór 1 januari. Vóór 1 februari daaropvolgend moet u een nieuwe zorgverzekering hebben afgesloten. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.

Niet verzekerd?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet verzekerd bent, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. U betaalt dan meestal eerst een voorschot van de te verwachten kosten.

Totstandkoming kosten

Aan de hand van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's) wordt een prijskaartje aan een revalidatiebehandeling gehecht. In een DBC wordt vastgesteld welke diagnose en behandeling past bij een specifieke zorgvraag. Voor revalidatiezorg worden er jaarlijks ongeveer 100 verschillende DBC's vastgesteld met de zorgverzekeraars. Een revalidatiebehandeling kan uit meerdere DBC's bestaan.