Home > Zorgverzekeraars

> Zorg dichtbij

Zorg dichtbij

Zorg dichtbij

Het leveren van revalidatiezorg dichtbij huis wordt steeds belangrijker. In het lenteakkoord 2012 van de politieke partijen wordt gesproken over het financiële belang van zorg in de buurt. Daarnaast presenteerde de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) eind 2011 aan minister Schippers het advies ‘Medisch-specialistische zorg in 20/20’. Kern van het advies is dat de zorg in 2020 anders georganiseerd moet zijn, wil deze voldoen aan de veranderende zorgvraag. Een belangrijke trend die de RVZ voorziet is dat de zorg aan oudere patiënten, mensen met chronische aandoeningen en gedragsgerelateerde ziekten zal toenemen. Om deze verandering aan te kunnen moet de zorg nog veel meer vraaggestuurd en klantgericht worden. De zorg moet meer naar de patiënt komen, zoals bijvoorbeeld zorg aan huis of de inzet van e-health. Bron: Revalidatie Nederland

Zorg dichter bij de patiënt geld natuurlijk ook voor de revalidatiecentra. Binnen Roessingh zijn we ook bezig met zorg dichterbij huis. Dit doen we door:

  • Mee te werken aan ketenzorg;
  • Kinderen in de eigen omgeving behandelen;
  • Consulten door een revalidatiearts in de 1e lijn;
  • Het verrichten van huisbezoeken;
  • Werken met e-health.