Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Mag ik als patiënt of begeleider naar Roessingh komen?

Voorafgaand aan uw afspraak bij Roessingh neemt u, uw kind en/of uw begeleider onderstaande zelfchecklist door. Doe dit 24 uur voordat u naar Roessingh komt. Beantwoord elke vraag met ja of nee.

Heeft u/uw kind last van:

  • Luchtwegklachten (minder dan 2 maanden) zoals hoesten, verkoudheid, niezen, keelpijn of kortademigheid?*
  • Bestaande luchtwegklachten (langer dan 2 maanden) zoals hierboven beschreven met nieuwe klachten of veranderde klachten?*
  • Verminderede reuk/smaak?
  • Koorts (boven de 38°C)?

Bent u/uw kind:

  • Positief getest op COVID-19 en nog niet 48 uur klachtenvrij?
  • Positief getest op COVID-19 en 48 uur klachtenvrij, maar is de start van de klachten minder dan 7 dagen geleden?

Bent u/uw kind momenteel thuis in quarantaine omdat u/uw kind…

  • Huisgenoten, een partner of verzorger heeft die naast (milde) COVID-19 klachten ook last hebben/heeft van koorts of benauwdheid?
  • Recent (de afgelopen 10 dagen) onbeschermd contact heeft gehad met een persoon die positief is getest op COVID-19?
  • Recent (de afgelopen 10 dagen) verbleef in een gebied met een oranje/rood reisadvies?

Heeft u alle vragen met nee beantwoord, dan kan uw afspraak gewoon doorgaan. Heeft u één of meer van bovenstaande vragen met ja beantwoord, kom dan niet naar Roessingh en zeg de afspraak af. Op de therapiekaart of afspraakbrief staat hoe u een afspraak kunt afzeggen. Twijfelt u wat u moet invullen of heeft u vragen over het invullen van de checklist, bel dan de poliverpleegkundige op nummer 06 83 40 26 92, bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur.

*Is uw kind jonger dan 4 en alleen neusverkouden, dan verzoeken wij u de poliverpleegkundige te bellen.