Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Mag ik als patiënt of begeleider naar Roessingh komen?

Voorafgaand aan uw afspraak bij Roessingh neemt u, uw kind en/of uw begeleider onderstaande zelfchecklist door. Doe dit 24 uur voordat u naar Roessingh komt. Beantwoord elke vraag met ja of nee.

1. Heeft u/uw kind last van:

  • Een ziek/grieperig gevoel?
  • Kortademigheid in rust of bij lichte inspanning?
  • Hoesten?
  • Keelpijn?
  • Neusverkoudheid: snotteren/niezen/loopneus/verstopte neus?*
  • Verlies van reuk of smaak?

2. Heeft u een huisgenoot/partner...

  • ...die verdacht wordt van een infectie met het coronavirus?
  • ...bij wie een infectie met het coronavirus is aangetoond?

Heeft u alle vragen met nee beantwoord, dan kan uw afspraak gewoon doorgaan. Heeft u één of meer van bovenstaande vragen met ja beantwoord, kom dan niet naar Roessingh en zeg de afspraak af. Op de therapiekaart of afspraakbrief staat hoe u een afspraak kunt afzeggen. Twijfelt u wat u moet invullen of heeft u vragen over het invullen van de checklist, bel dan de poliverpleegkundige op nummer 06 83 40 26 92, bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur.

*Is uw kind jonger dan 13 en alleen neusverkouden, dan verzoeken wij u de poliverpleegkundige te bellen.