Home > Contact

> Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat heeft Roessingh, Centrum voor Revalidatie mij te bieden?
Wij hebben behandelprogramma’s voor allerlei diagnosegroepen, van licht tot zwaar, zichtbaar en onzichtbaar. Zowel volwassenen als kinderen kunnen bij ons revalidatiecentrum klinisch en poliklinisch behandeld worden. Meer informatie over de verschillende diagnosegroepen vindt u hier.

Is de verwijsbrief al binnen?
U ontvangt een aanmeldingsbrief, waarin staat dat u door uw arts bent verwezen naar Revalidatiecentrum Roessingh. In deze brief wordt bevestigd dat u bent aangemeld voor een behandeling. U staat op de wachtlijst. Zodra wij u kunnen inplannen ontvangt u van ons een oproepbrief.

Waarom moet ik een nieuwe verwijsbrief hebben voor een herhalingsconsult?
Als uw laatste bezoek langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden, moet u een nieuwe verwijsbrief hebben voor een herhalingsconsult. Dit is standaard bij Revalidatiecentrum Roessingh.

Wanneer beginnen mijn behandelingen?
Voordat uw behandelingen beginnen, ontvangt u een aanmeldingsbrief. In deze brief wordt vermeld dat u op de wachtlijst voor een behandeling staat. Zodra wij u kunnen inplannen ontvangt u van ons een oproepbrief.

In deze oproepbrief staat:
• De datum en het tijdstip waarop de behandelingen starten
• Informatie over de planning van uw therapieën
• De zaken die u dient mee te nemen bij uw eerste bezoek

Wat houdt mijn behandeling in?
De revalidatiearts stelt het revalidatieplan op waarbij meerdere behandelaars worden betrokken. In het behandelprogramma kunnen zowel individuele als groepsactiviteiten worden opgenomen. Meer informatie over de verschillende diagnosegroepen vind u hier.

Moet ik mijn partner meenemen bij de psychologische test?
De psychologische test vindt individueel plaats. Uw partner, familielid of ander persoon hoeft niet mee te komen. Wij verzoeken een meegekomen partner, familielid of ander persoon altijd plaats te nemen in het restaurant of de wachtkamer.

Wat voor kleding moet ik aan?
Voor Revalidatiecentrum Roessingh geldt geen kledingvoorschrift. U kunt met uw comfortabele kleding naar het revalidatiecentrum komen.

Kan ik mijn afspraak wijzigen?
Een afspraak afmelden/wijzigen kan tot 48 uur voor het moment waarop uw afspraak is gepland. U kunt ons bellen op telefoon: 053 487 56 65 op maandag tot en met donderdag tussen 8:00 uur en 17:00 uur en op vrijdag tot 16:30 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar centraalloket@roessingh.nl

Wat is de digitale therapiekaart?
De digitale therapiekaart is een digitale weergave van de bestaande papieren therapiekaart, welke u naast de papieren versie kunt ontvangen. De digitale therapiekaart staat op een afgeschermde webpagina die uitsluitend toegankelijk is voor de cliënt (of begeleider) zelf. De kaart kan worden uitgeprint of op een scherm (bijvoorbeeld op uw tablet of smartphone) worden bekeken. De kaart is toegankelijk door de eenvoudige instructie op te volgen die in de e-mail staat die u wekelijks krijgt.

Voor wie is de digitale therapiekaart bedoeld?
De digitale therapiekaart is bedoeld voor alle poliklinische cliënten van Revalidatiecentrum Roessingh, dus voor volwassenen en (ouders/begeleiders van-) kinderen. De klinische cliënten en de kinderen van Onderwijscentrum het Roessingh blijven hun kaarten op papier ontvangen. Op aanvraag kan een digitale therapiekaart overigens ook voor deze personen geregeld worden.

Moet ik over naar de digitale therapiekaart?
Nee, iedereen ontvangt de therapiekaart nog op papier. Maar u kunt er voor kiezen om naast de papieren therapiekaart tevens een digtiale therapiekaart te ontvangen. U kunt hiervoor een toestemmingsformulier ondertekenen. Het revalidatiecentrum wil de overgang naar digitaal wel bevorderen.

Ik ben mijn e-mail kwijtgeraakt waarmee ik bij de digitale kaart kan komen (inloggegevens), wat moet ik doen?
U kunt contact opnemen met het Centraal Loket (telefoon: 053 487 56 65 of e-mail centraalloket@roessingh.nl) en uw naam en revalidantnummer doorgeven. U krijgt dan nieuwe inloggegevens opgestuurd.

Hoe kom ik bij Revalidatiecentrum Roessingh (route)?
Voor een routebeschrijving naar Revalidatiecentrum Roessingh klik hier: route. Als u via het openbaar vervoer komt klik hier: openbaar vervoer.

Waar zit kamer/ruimte?
Voor een plattegrond klik hier.

Mijn kind heeft waterpokken, mag hij/zij op therapie komen?
Als uw kind waterpokken heeft mag het wel op therapie komen. Wel moet het behandelteam de overige ouders informeren dat er waterpokken heerst.

Hoe kan het dat ik (of mijn kind) door meerdere artsen wordt gezien?
Revalidatiecentrum Roessingh is een opleidingsinstituut. Dat wil zeggen dat er stagiaires zijn die arts worden (co-assistenten) of al arts zijn, maar aan de specialisatie bezig zijn (AIOS). Soms wordt een kind door een stagiaire gezien. Dan wel met supervisie van een revalidatiearts.

Binnen de kinderafdeling zijn expertiseteams. Deze spreekuren worden niet altijd door de behandelde arts zelf gedaan, maar door een revalidatiearts die juist van dat onderwerp veel weet. Soms wordt een kind ter advisering of onderzoek dus verwezen naar een andere arts.

Hoe zit het met de vergoeding van de verzekering?
Revalidatiezorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor is een indicatiestelling van een revalidatiearts nodig. De behandelend revalidatiearts vraagt, als dat nodig is, voorafgaand aan de behandeling een machtiging bij de zorgverzekeraar aan. Meer informatie over vergoedingen vind u hier.

Kan ik inzage in mijn medisch dossier krijgen?
Als u inzage in uw medisch dossier wilt, dient u dit formulier in te vullen, welke via de medische secretaresse naar de arts wordt doorgestuurd. Als de arts toestemming heeft gegeven, kunt u uw medisch dossier inzien. Voor meer informatie over het medisch dossier klik hier.

Wat is het faxnummer van Roessingh, Centrum voor Revalidatie?
Het faxnummer van het revalidatiecentrum is: 053 433 96 55.