Verwijzen

Roessingh heeft een breed scala aan diensten in huis. Behalve revalidatie in klinische of poliklinische setting richt ons revalidatiecentrum zich ook op intake, observatie en diagnostiek voor vele diagnosegroepen en ziektebeelden. Een verwijzing van de behandelend specialist of huisarts is hiervoor altijd noodzakelijk. Huisartsen kunnen digitaal verwijzen naar Roessingh via ZorgDomein.

Poliklinische aanmelding

Voor een snelle en efficiënte afhandeling van uw verwijzing hebben wij naast de medische diagnose met de bijbehorende historie en vraagstelling, de onderstaande gegevens van u nodig:

 • BSN-nummer
 • Documentnummer legitimatiebewijs
 • Voorletter(s)
 • Achternaam
 • Indien gehuwd: meisjesnaam
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • Adres (straat/ huisnummer/ postcode/ woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • Indien mogelijk: e-mailadres
 • Zorgverzekeraar en polisnummer
 • Adresgegevens verwijzer

Poliklinische aanmeldingen kunnen verstuurd worden naar het Centraal Loket van Roessingh. Uw verwijzing wordt allereerst beoordeeld op basis van de persoons- en medische gegevens. Indien er nog gegevens ontbreken, neemt een medewerker van het Centraal Loket contact met u op. Uw verwijzing wordt in behandeling genomen als alle gegevens compleet zijn. Een van onze artsen stelt de indicatie voor de revalidatiebehandeling vast en wijst de behandelend arts aan. De behandelend arts beoordeelt of uw patiënt uitgenodigd wordt voor een eerste consult of intake. Uw patiënt ontvangt hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Na het eerste consult of de intake wordt bepaald of en welke behandeling het meest geschikt is voor uw patiënt.

Klinische aanmelding

Klinische aanmeldingen kunnen verstuurd worden naar het secretariaat van de klinische afdeling. U kunt hiervoor het aanmeldformulier gebruiken. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Een opname in de kliniek van ons revalidatiecentrum is vaak het vervolg op de behandeling van een ziekte, een Niet Aangeboren Hersenletsel of een trauma in het ziekenhuis. De revalidatiearts van ons revalidatiecentrum, die werkzaam is in een van de ziekenhuizen in ons verzorgingsgebied, bepaalt samen met de behandeld specialist, de patiënt en/of met zijn of haar naaste familie of een opname geïndiceerd is.

Ook als u werkzaam bent buiten ons verzorgingsgebied kunt u gebruikt maken van onze expertise voor een klinische opname. U kunt dan contact opnemen met het secretariaat van de klinische afdeling voor het verloop van de procedure. Het telefoonnummer is 053 487 54 51. Met behulp van het aanmeldformulier kunt u een patiënt aanmelden voor een klinische opname. Het ingevulde formulier kunt u faxen naar het secretariaat van de klinische afdeling, faxnummer 053 487 54 39.

Contact

Centraal Loket
Postbus 310
7500 AH Enschede
Telefoon: 053 487 56 65
Fax: 053 487 57 91
E-mail: centraalloket@roessingh.nl

Secretariaat klinische afdeling
Postbus 310
7500 AH Enschede
Telefoon: 053 487 54 51
Fax: 053 487 54 39