Achtung!

Moeglicherweise funktionieren einige Seiten unserer Website nicht wie gewuenscht. Am besten besuchen Sie unsere Website mit Chrome oder Firefox.

Ihre Diagnose

Afasieteam Roessingh

Door een hersenbeschadiging kunnen er problemen ontstaan met taal en communicatie, wat kan leiden tot een afasie, cognitieve communicatiestoornis (CCS) of primaire progressieve afasie (PPA). U kunt dan problemen hebben met het begrijpen van gesproken taal, spraak, lezen, schrijven en de non-verbale communicatie. Bij Roessingh kunt u voor een gericht behandeladvies en diagnostiek terecht bij een gespecialiseerd afasieteam.

Het afasieteam

Het afasieteam is een multidisciplinair team dat bestaat uit:

  • een revalidatiearts
  • een taalkundige
  • een logopedist
  • een neuropsycholoog

Het afasieteam verricht taal- en (eventueel) neuropsychologisch onderzoek. Naast taal- en spraak worden ook alle bijkomende niet-talige cognitieve aspecten die van invloed zijn op de communicatie onderzocht, zoals geheugen, aandacht, doelgericht gedrag.

Het afasieteam stelt een gericht behandeladvies op waardoor uw logopedist uw behandeling nog beter op uw situatie kan afstemmen. Ook worden binnen het afasieteam heronderzoeken verricht. Deze zijn van belang om het therapie-effect en het herstelverloop in kaart te brengen en om doelen te kunnen bijstellen.

Aanmelding

U wordt aangemeld bij het afasieteam door uw behandelend logopedist. Die kan het afasieteam inschakelen voor uitgebreide diagnostiek, behandeladvies en/of voor evaluatie van de logopedische behandeling. Daarnaast kunt u ook zelf contact opnemen met het afasieteam via telefoonnummer 053 - 487 55 14. Indien na overleg wordt besloten een onderzoek te starten, heeft u een verwijzing van een arts nodig (bijvoorbeeld huisarts, revalidatiearts, verpleeghuisarts of neuroloog).

Onderzoekstraject

Na aanmelding wordt er in overleg met u een afspraak gepland bij de revalidatiearts. Het gesprek met de revalidatiearts zal gaan over de oorzaak van uw afasie en de behandeling tot nu toe. Op dezelfde dag vindt er ook een afspraak bij de linguïst en (indien nodig) de neuropsycholoog plaats. De problemen die u in de communicatie ervaart worden besproken en onderzocht door de logopedist. De neuropsycholoog doet onderzoek naar uw hersenfuncties zoals aandacht en geheugen. Afhankelijk van de complexiteit van de problematiek duren de onderzoeken één tot enkele uren, verdeeld over maximaal drie contactmomenten.