Arm-handfunctie

Mensen met een hoge dwarslaesie hebben allemaal te maken met arm-handfunctieverlies. Hierdoor worden, afhankelijk van de mate van verlies, beperkingen ervaren in het dagelijks leven. Dankzij een samenwerking tussen Roessingh, Ziekenhuisgroep Twente en het Medisch Spectrum Twente kan met reconstructieve arm-handchirurgie het gebruik van de arm en de hand worden verbeterd.

Behandelmogelijkheden

Arm-handchirurgie kan variëren van een enkelvoudige operatie aan bijvoorbeeld de duim tot een complexe ingreep, waarbij meerdere spieren/pezen geopereerd moeten worden. Te verbeteren of te herstellen functies bij iemand met een hoge dwarslaesie zijn:

  • Mogelijkheid tot strekken van de elleboog;
  • Mogelijkheid tot heffen van de pols;
  • Mogelijkheid tot het grijpen met duim en vingers;
  • Mogelijkheid tot het openen van de hand;
  • Mogelijkheid tot het beter positioneren van de duim.

Bovengenoemde mogelijkheden zijn uiteraard afhankelijk van de mate van uitval van spierfunctie.

Klik hier voor meer informatie over arm-handchirurgie of bekijk onderstaande video.