Loopstoornissen

Veel mensen, kampend met de gevolgen van een neurologische aandoening of een doorgemaakt trauma, ervaren problemen bij dagelijkse activiteiten. Hierbij kan vallen of verminderde loopvaardigheden een belangrijke rol spelen. Roessingh heeft veel onderzoek gedaan naar de oorzaak en behandeling van loopproblemen. Deze expertise wordt binnen Roessingh Diagnostisch Centrum (RDC) voor Loopstoornissen toegepast om patiënten laagdrempelig en snel een kwalitatief hoogwaardig behandeladvies te bieden. Binnen één dagdeel worden diverse diagnostische tests doorlopen en volgt aansluitend een behandeladvies.

Doelgroep

In de opstartfase van RDC voor Loopstoornissen kunnen alleen CVA-patiënten doorverwezen worden. Op termijn zal een brede doelgroep kunnen aansluiten voor doorverwijzing:

 • CVA
 • Cerebrale Parese
 • NMA
 • ALS
 • Parkinson
 • (Incomplete) Dwarslaesie
 • MS
 • Guillain Barre
 • Trauma
 • Orthopedische aandoeningen
 • Amputatie

Klik hier voor meer informatie over RDC voor Loopstoornissen.