Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Nieuwsbrief februari 2019

Uitgelicht: de kinder- en jongerenkliniek

Op onze kinder- en jongerenkliniek behandelen wij kinderen en jongeren van 0 tot 22 jaar met uiteenlopende problematiek. Tijdens de behandeling volgen de kinderen/jongeren een eigen therapieprogramma en gaan ze naar school. Op dit moment kunnen kinderen en jongeren na een screening direct bij ons terecht voor klinische behandeling, er is geen wachtlijst.

Chronische pijn en vermoeidheid

Wij behandelen jongeren van 12 tot 22 jaar met chronische pijn- en vermoeidheidsklachten, waarvoor geen medische oorzaak gevonden kan worden. Veel jongeren zijn al door veel verschillende artsen gezien en ervaren ondanks allerlei onderzoeken en behandelingen nog steeds klachten. De jongeren leren in Roessingh zelf hun grenzen te bewaken zonder zich door lichamelijke klachten te laten beperken. Zij volgen een groot gedeelte van de dag een persoonlijk therapieprogramma en gaan naar school.

Diverse problematiek

Daarnaast bieden wij intensieve medische en verpleegkundige zorg aan kinderen van 0 tot 20 jaar met uiteenlopende problematiek, bijvoorbeeld na een operatie of een ongeluk. De kinderen volgen een groot gedeelte van de dag een persoonlijk therapieprogramma en gaan naar school, ook als ze nog op bed liggen. Tijdens de revalidatieperiode werken we er naartoe dat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in het dagelijks leven, eventueel met behulp van hulpmiddelen en aanpassingen.

Geen wachtlijst

Op dit moment kunnen kinderen en jongeren na een screening direct bij ons terecht voor klinische behandeling, er is geen wachtlijst. Wilt u een kind of een jongere naar ons verwijzen of meer informatie inwinnen? Neem contact op met het secretariaat kinderrevalidatie op 053 487 56 62 of secretariaatkinderrevalidatie@roessingh.nl.

Een medewerker van de Kinder- en Jongerenkliniek vertelt…

"Kinderen gaan hier bijna altijd beter weg dan ze binnenkomen."

“Toen ik veertig jaar geleden begon bij Roessingh, zag de kinderrevalidatie er heel anders uit. Ik ben begonnen op de groep van vier tot tien jaar. Dat waren kinderen van Onderwijscentrum Het Roessingh die hier doordeweeks verbleven. We wilden de kinderen doordeweeks vooral een fijne plek geven en gingen ook samen op vakantie of een weekend eropuit.

Ik denk dat de grootste verandering de regelgeving is. Vroeger maakte je één verslag per dag. Iets wat tegenwoordig onvoorstelbaar is. Je hebt nu minder tijd voor de patiënt, terwijl we juist proberen om de kinderen en hun ouders een prettig en welkom gevoel te geven. De professionaliteit is vandaag de dag natuurlijk veel beter. Destijds werkte je ook al in een team, maar inhoudelijk was het compleet ander werk. Wat overeind blijft staan is de tijd en aandacht die je voor kinderen moet hebben. Het mooiste vind ik om te zien hoeveel kracht kinderen al op jonge leeftijd hebben. Als je ziet hoe ze van het ziekenhuis hier binnenkomen en vechten, dat is wonderbaarlijk. Kinderen gaan hier bijna altijd beter weg dan ze binnenkomen. Wat is er nou mooier dan om daar onderdeel van te zijn? Daarnaast bestond de doelgroep jongeren met pijn- en vermoeidheidsklachten vroeger niet. In vele jaren is deze doelgroep geworden tot wat ze vandaag de dag is. Dat ik die ontwikkeling op de voet mocht volgen, vind ik heel bijzonder.

Daarom zou ik aan de drie kernwaarden van Roessingh – vernieuwend, attent en samen – het woordje ‘trots’ willen toevoegen. Als ik terugkijk naar al die jaren, naar de mensen waar ik mee heb samengewerkt en wat we met zijn allen hebben bereikt, met soms beperkte middelen, ben ik ontzettend trots op wat we samen neerzetten.”

Ellie Jetten
Hoofd verpleegkundig team kinder- en jongerenkliniek

Andere artikelen uit deze nieuwsbrief