Home > Over Roessingh

> Cliëntenraad

Cliëntenraad

De cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten. Dit doet de raad door mee te denken en te adviseren (gevraagd en ongevraagd) bij ontwikkelingen en besluiten van de organisatie. De taak van de cliëntenraad is om zo goed mogelijk, vanuit het gezichtspunt van cliënten, over het beleid en de werkwijze van Roessingh, Centrum voor Revalidatie te adviseren, te toetsen en te beoordelen.

De cliëntenraad komt eenmaal per maand bijeen. Deze bijeenkomsten worden gebruikt om te overleggen over plannen van het revalidatiecentrum en om adviezen uit te brengen.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

Speerpunten 2017

De cliëntenraad heeft de volgende speerpunten gekozen voor het jaar 2017:

  • Veiligheid
  • Planning
  • ICT (met name informatiebeveiliging en communicatie richting patiënt)

Samenstelling

De cliëntenraad bestaat uit zeven tot negen personen, van wie de meeste (familie van) voormalig cliënten zijn of vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties.

Naam

Aandachtsgebied

Taken

dhr. C. van Dalen

 

Afdeling spierziekten
Financiën
Voeding

Voorzitter
Deskundigheidsbevordering CRR
Jaarverslag Cliëntenraad

mw. M. Voulon


 

Afdeling Innovatie en Ontwikkeling
Afdeling Pijn

 
Vicevoorzitter
PR/voorlichting
Cliëntenraadswerk
Opvolging jaarlijkse klachtenrapportage

dhr. M. Hofman

 
Afdeling dwarslaesie
Nazorg
Huisvesting
Landelijke ontwikkelingen
LSR
 

dhr. H. Lunter

 

Afdeling orthopedie en  amputatie
Veiligheid
 

Landelijke ontwikkelingen
Wetgeving
 

mw. H. Veneman

 

Afdeling pijn en spierziekten
Nazorg
Hygiëne/huisvesting

Jaarlijkse schoonmaak
controleronde

mw. H. Westerink

 

Afdeling CVA
Huisvesting
Voeding

 

mw. C. de Jong


 

Afdeling pijn
ICT
Kinderen en jongeren
 

Verbeterpunten klankbordgroepverslagen
 
dhr. H. Oude Engberink
 
Communicatie
Afdeling amputatie
 

Secretaris

 

dhr. J. Schreuder

 

Afdeling NAH
Cliënttevredenheids- onderzoeken/ enquêtes
ICT

Analyse van cliënttevredenheids- onderzoeken

 

dhr. P. Nelissen

 

Afdeling CVA
Cliënttevredenheids- onderzoeken/ enquêtes
 

Analyse van cliënttevredenheids- onderzoeken

 

Foto: Staand, v.l.n.r: - Jan Schreuder, Hans Oude Engberink, Coby de Jong, Cees van Dalen, Hennie Lunter, Monique Voulon, Henny Veneman. Zittend, v.l.n.r. - Paul Nelissen en Martin Hofman.

Uw mening telt

Uw mening over de zorgverlening telt. De cliëntenraad let niet alleen op wat er in het revalidatiecentrum gebeurt, maar ook hoe het gebeurt. Bijvoorbeeld: Hoe wordt u als cliënt aangesproken? Hoe ervaart u de verleende zorg; is die veilig, deskundig en betrouwbaar? Wat wordt daaraan gedaan in de diverse plannen, zijn er in de loop der jaren verbeteringen merkbaar?

Contactgegevens cliëntenraad

Cliëntenraad Roessingh
T.a.v. mevrouw N. Bongers (ambtelijk secretaris)
Postbus 310
7500 AH  Enschede
Telefoon: (053) 487 53 26 of 06 48 14 09 55 (aanwezig ma, di, do)
E-mail: clientenraad@roessingh.nl

De cliëntenraad is er niet voor individuele klachten. Hiervoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.