Home > Over Roessingh

> Doneren aan Roessingh

Doneren aan Roessingh

Doneren aan Roessingh
 
 

 
 

Stichting Hulpfonds Het Roessingh

Sichting Hulpfonds Het Roessingh is erkend als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI), dat betekent voor u als donateur dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie over Stichting Hulpfonds Het Roessingh.

De Stichting biedt aan Revalidatiecentrum Roessingh en het Onderwijscentrum Roessingh (Stichting Attendiz) financiële ondersteuning, als ook financiële ondersteuning aan activiteiten die georganiseerd worden door en ten behoeve van individuele als ook groepen cliënten, leerlingen en oud-cliënten en -leerlingen van deze stichtingen, een en ander in de ruimste zin. 

Dat betekent dat u een algemene gift kunt doen, dat u een gift kunt doen gericht aan het revalidatiecentrum of het onderwijscentrum, maar u kunt ook het gewenste doel van uw gift kenbaar maken. Uw geld zal dan volledig aan dit doel worden besteed.

Steun Roessingh

Steun Roessingh is specifiek gericht op Revalidatiecentrum Roessingh. U kunt kiezen uit de volgende onderwerpen om aan te doneren:

  • Een algemene donatie aan Roessingh

  • Onze kinderen

  • De volwassen cliënt

Door behandelaren worden projectvoorstellen gedaan ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van het leven van onze cliënten.

Niet-financiële steun

Naast financiële steun kunnen bedrijven Roessingh, Centrum voor Revalidatie ook steunen in natura. Een voorbeeld uit het verleden is een schildersbedrijf dat met haar leerlingen bij Roessingh schilderwerk heeft verricht.

Voor meer informatie kunt u de website van Steun Roessingh bezoeken.

Wetenschappelijk Onderzoek Roessingh (WOR)

Roessingh Concern bevat een onderzoeksinstelling, Roessingh Research and Development (RRD). Hier wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. De stichting WOR ondersteunt het onderzoek en is eveneens erkend als ANBI.