Home > Over Roessingh

> Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek

De tevredenheid van cliënten en verwijzers is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van Roessingh. Door inzicht in de klanttevredenheid kan Roessingh concrete verbeteringen maken in de dagelijkse dienstverlening. Door het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken wordt duidelijk hoe tevreden cliënten en verwijzers over verschillende zaken zijn. Ook komt uit deze onderzoeken naar voren welke aspecten de meeste aandacht verdienen.

"We willen het beste zorgaanbod op maat leveren."
Pieter Windt, Bestuurder Roessingh

Cliënten

Roessingh voert continu tevredenheidsonderzoeken uit onder haar cliënten. Al onze cliënten worden binnen tien werkdagen na ontslag, of bij langdurige behandeling één keer per jaar, gevraagd naar hun tevredenheid. Dit gebeurt via de digitale omgeving van mijn.roessingh.nl. Cliënten worden hiervoor uitgenodigd.

In 2014 en 2015 beoordeelden cliënten Roessingh gemiddeld met het rapportcijfer 8,2. Positief zijn zij over de behandeling, het effect daarvan en het personeel. De privacy, fysieke toegankelijkheid, de bejegening door de arts en de begrijpelijke uitleg door de arts worden significant beter beoordeeld dan gemiddeld in de branche. Aandachtspunten zijn met name te vinden in de informatievoorziening en de planning.

Verwijzers

Iedere twee en een half jaar voert Roessingh een tevredenheidsonderzoek uit onder haar verwijzers. Dit onderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van de visitatie van Roessingh door de Vereniging Revalidatie Artsen VRA. Het doel van dit onderzoek is het meten van de tevredenheid van huisartsen en medisch specialisten over Roessingh. Huisartsen en medisch specialisten die cliënten naar Roessingh hebben doorverwezen worden uitgenodigd voor dit onderzoek. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek worden acties opgezet om aspecten van de tevredenheid te verbeteren.

In 2014 is de tevredenheid van onze verwijzers het laatst gemeten. De deelnemers aan het onderzoek gaven Roessingh gemiddeld een 7,6. De positieve punten die uit het onderzoek naar voren komen hebben vooral te maken met de kwaliteit rondom de patiëntenzorg. De aandachtspunten die naar voren komen hebben voornamelijk te maken met de toegangstijd voor een poliklinische afspraak en de duur tot de start van een behandeling. Lees hier meer over de resultaten van dit onderzoek.