Home > Over Roessingh

> Trends in de zorg

Trends in de zorg

Trends in de zorg

De Nederlandse gezondheidszorg is in beweging. Overal leest en ziet u verschillende onderwerpen over de zorg in de media. Zo vergrijst de samenleving, zijn patiënten steeds beter geïnformeerd en blijft technologie zich ontwikkelen. Roessingh Concern zorgt ervoor continu op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. In onze nieuwsbrief leest u tien keer per jaar de laatste ontwikkelingen over relevante onderwerpen voor de revalidatie. Om hiervan op de hoogte te blijven kunt u zich hier aanmelden.

Vergrijzing

De verwachting is dat de Nederlandse bevolking de komende jaren groeit van 16,8 miljoen inwoners in 2014 naar 17,8 miljoen inwoners in 2040. Het aantal ouderen en allochtonen neemt toe, terwijl het aantal jongeren afneemt. Er lijden steeds meer mensen aan chronische ziekten. De vraag naar revalidatie zal als gevolg hiervan toenemen.

Financiering

Om de zorgkosten in de hand te houden heeft de overheid een aantal maatregelen genomen. Zorginstellingen moeten doelmatiger gaan werken om meer patiënten te kunnen behandelen met hetzelfde budget. Ook gaan zorgverzekeraars steeds meer selectief zorg inkopen. Niet alle zorg die een instelling biedt hoeft meer gecontracteerd te worden. Prijs, kwaliteit, doelmatigheid en gepast gebruik van zorg zijn belangrijke criteria waar zorgverzekeraars op letten. Daarnaast wordt er steeds kritischer gekeken naar welke zorg via het basispakket verzekerd moet worden.

Invloed van patiënten

Het perspectief van patiënten in de zorg speelt een steeds grotere rol. Mensen worden steeds mondiger en zijn beter geïnformeerd. Zij raadplegen allerlei bronnen om informatie op te zoeken over een ziekte of een zorgverlener. Patiënten zijn kritischer als het gaat om de kwaliteit van zorg. Meetbare kwaliteit en het zichtbaar maken daarvan wordt steeds belangrijker.

Arbeid

Maatschappelijke participatie wordt steeds belangrijker. Dat meer mensen actief meedoen aan de samenleving heeft een positief effect op de opbrengsten van arbeid en het verminderen van de kosten van voorzieningen als de Wmo en de WAO. De AOW-leeftijd stijgt en de pensioenen worden niet geïndexeerd of zelfs gekort. Het gevolg hiervan is dat mensen langer (moeten) doorwerken. Om aan het arbeidsproces te kunnen blijven meedoen, zal de focus op re-integratie en dus ook op revalidatie toenemen.

Technologie

De technologie blijft zich ontwikkelen. Dit betekent in de zorg dat er steeds meer robotica, domotica en health apps ingezet kunnen worden. Deze technologische ontwikkelingen maken nieuwe vormen van revalidatie mogelijk, zoals e-health. Innovaties in behandelingen en hulpmiddelen kunnen zorgen voor betere resultaten en het doelmatiger worden van de zorg.

Bron: Strategisch beleidsplan Revalidatie Nederland