Cliëntenraad

Om de kwaliteit van zorg te bevorderen en het verblijf van patiënten zo optimaal mogelijk te maken, behartigt de Cliëntenraad Roessingh (CRR) de belangen van alle patiënten en hun naasten die in Roessingh revalideren. De Wet Medezeggenschap Cliëntenraden (WMZC) regelt de medezeggenschap van patiënten die in ziekenhuizen worden opgenomen.

Huidige samenstelling Cliëntenraad Roessingh

De cliëntenraad van Roessingh bestaat uit negen leden die op basis van eigen overtuiging en motivatie gezamenlijk een team vormen. Dit zijn (oud) patiënten of hun naasten of mensen die affiniteit met Roessingh hebben.

Leden:

Cees van Dalen expertise spierziekten - voorzitter
Monique Voulon expertise gezondheidszorg breed - vice voorzitter
Hennie Lunter expertise niet aangeboren hersenletsel
Hans Oude Engberink expertise amputatie
Coby de Jong expertise pijn
Jan Schreuder expertise niet aangeboren hersenletsel
Paul Nelissen expertise cerebro vasculair accident – beroerte
Martin Hofman expertise dwarslaesie
Sytske Boomstra expertise neurochirurgie

 DSC0017
Van links naar rechts: Cees van Dalen, Monique Voulon, Coby de Jong, Sytske Boomstra, Hennie Lunter, Hans Oude Engberink, Jan Schreuder.
Zittend: Martin Hofman, Paul Nelissen.

Wat doet de Cliëntenraad?

De cliëntenraad van Roessingh volgt het beleid van Roessingh op de voet. Zij verdiept zich hierin vanuit het perspectief van de patiënt. Tweemaandelijks bespreekt de cliëntenraad de gang van zaken met een van de leden van de Raad van Bestuur.

De cliëntenraad heeft onder meer aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • informatievoorziening aan patiënten
 • patiëntveiligheid en privacy
 • kwaliteit van zorg
 • bejegening
 • verbouw en nieuwbouw
 • hygiëne, gastvrijheid en veiligheid voor patiënten en bezoekers
 • wijzigingen in de organisatie
 • maaltijden
 • nazorg

Meer informatie vindt u in het online jaarverslag.

Daarnaast stelt de cliëntenraad jaarlijks speerpunten vast. Dit zijn zaken waar ze extra aandacht aan geeft. In 2017 zijn dit:

 • Veiligheid
 • Planning
 • ICT (met name informatiebeveiliging en communicatie richting patiënt)

Uw mening en ervaring telt

Uw mening telt. Heeft u adviezen of opmerkingen over de behandeling, verpleging of het verblijf in Roessingh, stuur die dan aan de Clientenraad via: clientenraad@roessingh.nl.

De cliëntenraad is er niet voor individuele klachten. Hiervoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris via: klachtenfunctionaris@roessingh.nl.