Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

Veelgestelde vragen over het coronavirus

Geplaatst op 4 okt. 2020

De verpleegkundigen, medisch specialisten en andere medewerkers van Roessingh zijn extra alert op een mogelijke besmetting met het virus. We hebben duidelijke werkafspraken gemaakt over hoe te handelen in dat geval. Er zijn korte lijnen met onze samenwerkingspartners, zoals huisartsen en GGD Twente. Ook hebben we verschillende maatregelen getroffen om verspreiding te voorkomen.

Veelgestelde vragen over het coronavirus

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over het coronavirus en maatregelen die Roessingh heeft getroffen om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Klik op een vraag om het antwoord te zien. Wij verzoeken u dringend om onze maatregelen na te leven.

Welke maatregelen treft Roessingh?

Roessingh heeft de afgelopen tijd alle mogelijke voorzorgsmaatregelen getroffen om patiënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. We volgen hierin de actuele landelijke adviezen en richtlijnen van het RIVM en de GGD, net zoals de ziekenhuizen in onze regio.

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle actuele maatregelen.

Gaat mijn behandeling door?

Op dit moment gaan alle behandelingen gewoon zoals gebruikelijk en volgens afspraak door. Als uw behandeling niet doorgaat, informeren wij u hierover.

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle actuele maatregelen.

Mag ik voor mijn afspraak naar Roessingh komen?

U mag alleen naar Roessingh komen voor uw geplande afspraak als u en uw gezinsleden geen klachten hebben die passen bij het coronavirus, zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Neem voorafgaand aan elke afspraak in Roessingh deze vragenlijst door. Ook een eventuele ouder, partner of begeleider die meekomt naar uw afspraak moet deze vragenlijst doornemen.

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle actuele maatregelen.

Welke maatregelen neemt Roessingh?

Veiligheid staat voorop bij Roessingh. Daarom hebben wij de afgelopen weken maatregelen genomen om patiënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. Wij volgen daarin de landelijke richtlijnen, die ook de ziekenhuizen in de regio volgen.

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle maatregelen.

Mag ik op bezoek komen?

Onder bepaalde voorwaarden staan we beperkt bezoek toe. Onze patiënten behoren tot een kwetsbare groep. Daarom mogen onze patiënten meerdere keren per dag maximaal twee bezoekers tegelijk ontvangen. Er mogen maximaal 2 kinderen tot en met 12 jaar per keer mee. Kinderen vanaf 13 jaar tellen als 1 bezoeker.

Ouders/verzorgers van kinderen of jongeren die zijn opgenomen op onze Kinderkliniek of Pijnkliniek Jongeren mogen tegelijk en meerdere keren per dag op bezoek komen. Daarnaast mag er één keer per dag één andere bezoeker op bezoek komen voor maximaal 1,5 uur. Het is daarbij niet toegestaan om met meer dan 2 bezoekers tegelijkertijd aanwezig te zijn.

Heeft u klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Stelt u dan uw bezoek uit tot u klachtenvrij bent.

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle actuele maatregelen.

Wat doet Roessingh als er een besmetting is geconstateerd?

We hebben in Roessingh alle mogelijke voorzorgsmaatregelen getroffen om een uitbraak en verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wordt er desondanks een besmetting met het coronavirus bij patiënten en/of medewerkers geconstateerd, dan treffen we per direct aanvullende maatregelen. Hierover informeren we alle direct betrokkenen. We volgen de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de GGD. Roessingh heeft voldoende voorzieningen om eventueel besmette patiënten te verhuizen naar een aparte kamer.