Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

Veelgestelde vragen over het coronavirus

Geplaatst op 6 mei 2020

In januari werd bekend dat er in de stad Wuhan in China veel mensen ziek werden door een nieuw virus: het coronavirus. Eerst waren er vooral mensen in China besmet met het virus. Maar ook in Nederland zijn nu besmettingen.

De verpleegkundigen, medisch specialisten en andere medewerkers van Roessingh zijn extra alert op een mogelijke besmetting met het virus. We hebben duidelijke werkafspraken gemaakt over hoe te handelen in dat geval. Er zijn korte lijnen met onze samenwerkingspartners, zoals huisartsen en GGD Twente. Ook hebben we verschillende maatregelen getroffen om verspreiding te voorkomen.

Veelgestelde vragen over het coronavirus

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over het coronavirus en maatregelen die Roessingh heeft getroffen om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Klik op een vraag om het antwoord te zien. Wij verzoeken u dringend om eventuele maatregelen na te leven.

Wat is het coronavirus?

Voor actuele informatie over het coronavirus verwijzen wij u naar de website van het RIVM en de GGD Twente. Op de website van het RIVM vindt u tevens antwoorden op veelgestelde vragen over het coronavirus.

Gaat mijn behandeling nog door?

Om fysieke en persoonlijke contacten zoveel mogelijk te verminderen, zijn wij in maart tijdelijk gestopt met poliklinische afspraken en klinische pijnrevalidatie voor jongeren en volwassenen.

Vanaf maandag 11 mei start Roessingh de poliklinische consulten en revalidatiebehandelingen weer op. Het opstarten verloopt fasegewijs. In de loop van de komende weken krijgen patiënten telefonisch of per post nader bericht over het herstarten van hun poliklinische revalidatiebehandeling.

Mag ik bij Roessingh op bezoek komen?

Wilt u een bezoek brengen aan iemand die op een verpleegafdeling van Roessingh verblijft? Stem dit van tevoren af met de persoon die u wilt bezoeken. Onze patiënten behoren tot een kwetsbare groep. Daarom is het aantal bezoekers per patiënt teruggebracht naar één keer één persoon per dag. Het is niet toegestaan om meerdere personen op één dag te ontvangen. Bezoekers mogen alleen in het revalidatiecentrum ontvangen worden. Het is niet toegestaan om bezoek buiten, bijvoorbeeld op het terras of in het park te ontvangen. Wij vragen u als bezoeker om zich bij binnenkomst bij de receptie te melden en te registreren. Daarnaast verzoeken wij u om minimaal 1,5 meter afstand te houden met anderen.

Heeft u klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Dan verzoeken wij u uw bezoek uit te stellen tot u genezen bent.

Welke maatregelen neemt Roessingh?

Veiligheid staat voorop bij Roessingh. Daarom hebben wij de afgelopen weken maatregelen genomen om patiënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. Wij volgen daarin de landelijke richtlijnen, die ook de ziekenhuizen in de regio volgen.

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle maatregelen.

Ik denk dat ik besmet ben met het coronavirus. Wat moet ik doen?

Op de website van het RIVM vindt u meer informatie over wat te doen bij een mogelijke besmetting. Heeft u klachten? Bel dan eerst met de huisarts en bezoek niet zonder afspraak de praktijk, huisartsenpost of het ziekenhuis.

Kijk ook voor antwoorden op de meest voorkomende vragen op de website van RIVM.

Zijn er in Roessingh patiënten opgenomen die met het coronavirus besmet zijn?

Roessingh houdt er rekening mee dat de komende weken patiënten, die besmet zijn met het coronavirus, overgeplaatst zullen worden, omdat zij revalidatiezorg nodig hebben. Wij zijn daar goed op voorbereid en in overleg met de ziekenhuizen hebben wij vooraf beschermende maatregelen getroffen.

Voor medewerkers geldt dat zij – zolang zij geen klachten hebben – aan het werk zijn. Wanneer medewerkers klachten krijgen, zoals verkoudheid of hoesten in combinatie met koorts, blijven zij thuis. Wij volgen daarin de adviezen van het RIVM.

Iemand uit mijn familie is opgenomen in Roessingh. Loopt hij/zij gevaar besmet te raken?

We hebben in Roessingh alle mogelijke voorzorgsmaatregelen getroffen om een uitbraak en verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Eventueel besmette patiënten worden opgevangen in isolatiekamers of op de zogenaamde cohortafdeling. Zo komen deze patiënten niet in contact met andere patiënten.

Is er een speciale afdeling voor eventueel met het coronavirus besmette patiënten?

Roessingh heeft met de zogenaamde cohortafdeling een aparte afdeling ingericht waar, indien nodig, meerdere met het coronavirus besmette patiënten, behandeld kunnen worden. Er is een speciaal team met goed opgeleide zorgverleners beschikbaar voor deze afdeling. Daarnaast is ook op de verpleegafdelingen een aantal eenpersoonskamers beschikbaar waar patiënten, die besmet zijn met het coronavirus, behandeld kunnen worden. Zo komen deze patiënten niet in contact met andere patiënten.

Wanneer mag ik naar Roessingh komen voor een afspraak?

U mag alleen naar Roessingh komen voor een afspraak als u en uw gezinsleden geen klachten hebben die kunnen passen bij een infectie met het coronavirus. Wij vragen u daarom voorafgaand aan elke afspraak in Roessingh deze vragenlijst door te nemen. Ook een eventuele ouder, partner of begeleider die meekomt naar de afspraak moet de vragenlijst doornemen.