Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

Definitief EKEP-keurmerk behaald!

Geplaatst op 20 mrt. 2018

Roessingh, Centrum voor Revalidatie en Onderwijscentrum Het Roessingh hebben samen het definitieve EKEP (Eén Kind één plan) keurmerk ontvangen. Het keurmerk is een initiatief van het Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie (LOOK). Zij stimuleren kinderen met een beperking met één gezamenlijk ontwikkelingsplan dat is gebaseerd op de behoeften en mogelijkheden van het kind en dat is afgestemd op de bijdragen van onderwijzers, artsen en ouders.

Definitief EKEP-keurmerk behaald!

De doelstelling waar scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking- en kinderrevalidatiecentra samen met ouders voor staan, is kinderen in staat te stellen om op een zo volwaardig mogelijke wijze deel te nemen aan de maatschappij.

De EKEP filosofie ondersteunt deze doelstelling met een integrale werkwijze van (revalidatie)zorg, onderwijs en ouders waarbij het kind centraal staat. Toepassing van deze filosofie voorkomt dat kinderen worden over- of onderbehandeld en daardoor onvoldoende zijn voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven als volwassene.

Om in aanmerking te komen voor het EKEP keurmerk zij we uitgebreid getoetst op diverse kwaliteitskenmerken en indicatiecriteria. Deze toetsing is ontwikkeld door een projectgroep in samenwerking met het veld, de onderwijsinspectie, beleidsmedewerkers van Revalidatie Nederland en keurmerk- en visitatiedeskundigen. Bij de visitatie van 8 maart hebben wij het definitieve Keurmerk EKEP behaald voor de komende drie jaar! Over drie jaar volgt een nieuwe visitatie om de voortgang te toetsen.