Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

KiECON, innovatieve Twentse kinderzorg vergoed

Geplaatst op 21 dec. 2020

NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en Menzis onderschrijven de waarde van KiECON, het Kinder Expertisecentrum Oost Nederland, als innovatieve zorgaanbieder. KiECON is een diagnostisch centrum voor kinderen met complexe meervoudige ontwikkelingsproblemen. Dankzij de steun van en samenwerking met Menzis en de NZa, kan de medisch specialistische zorg die KiECON levert vanaf 1 september 2020 door zorgverzekeraars worden vergoed. De partijen tekenden hiervoor een innovatieovereenkomst voor drie jaar. Blijven in die periode de aantoonbare resultaten goed, dan wordt de zorg geleverd door KiECON onderdeel van het reguliere zorgaanbod.

Eén loket

De afgelopen jaren bekostigden de zorginstellingen achter KiECON nog grotendeels zelf de kosten. Vanuit de innovatieovereenkomst kan KiECON nu toewerken naar een structurele financiering. Onder andere gemeenten leveren bijbehorende vergoedingen, onder andere voor de inzet van gedragswetenschappers. Het draagt allemaal bij aan het verder ontwikkelen van het zorgaanbod van KiECON. Marcel Berkhout, regiomanager bij Menzis: “KiECON liet de afgelopen jaren zien dat de door het centrum bedachte aanpak werkt: vanuit één loket de zorgbehoefte van kinderen met complexe meervoudige problemen helder krijgen en vervolgens de diagnostiek met bijbehorend vervolgtraject ‘gewoon’ samen regelen voor deze kinderen en hun ouders.”

Voorbeeldfunctie

Deze Twentse aanpak voor de decentralisatie van de jeugdzorg is een voorbeeld voor Nederland, volgens betrokken partijen. Vanuit de innovatieovereenkomst giet KiECON in de komende drie jaar haar aanpak in een reproduceerbaar zorgconcept voor andere zorgverleners. En toont het via een doelmatigheidsonderzoek aan dat de zorg zoals KiECON die levert voor deze kinderen, doelgerichter en kostenefficiënter is. Marcel Berkhout: “We hebben er alle vertrouwen in dat KiECON dit succesvol volbrengt. En dat naast ons nog meer zorgverzekeraars deze zorg gaan vergoeden. Ellen van der Kroft, kinderarts ZGT: ”Vanuit deze belangrijke stap kunnen we met KiECON nu gericht verder bouwen aan dat wat ons als zorgpartners achter KiECON gezamenlijk drijft. Namelijk kinderen met complexe meervoudige problemen snel op de juiste plek krijgen met de voor hen best passende zorg.”