Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

Ouderen staan zelfstandiger in het leven met Inlife

Geplaatst op 15 jan. 2018

Om mensen met milde cognitieve beperkingen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen hebben Roessingh Research and Development (RRD) en TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) de handen ineen geslagen binnen het project Inlife. Het doel van het project Inlife was het testen van technologieën die de zelfredzaamheid van deze mensen kunnen vergroten. Deze zelfstandigheid is van groot belang om de kwaliteit van leven van de groep te maximaliseren terwijl het zorgbudget daalt. De technologieën werden bij ruim 200 cliënten en ruim 70 zorgverleners in hun dagelijks leven geïmplementeerd, met zowel positieve als negatieve resultaten.

Onderzoek

De gemiddelde leeftijd van de cliënten die deelnamen aan het onderzoek was 79 jaar. Uit het onderzoek bleek dat meer dan de helft van hen nog nooit technologie (zoals computer, laptop, tablet, smartphone) thuis had gebruikt. De houding van cliënten ten opzichte van nieuwe technologieën in de zorg was positief, maar de digitale vaardigheden om de technologieën zelf te proberen ontbraken. Een succesvolle implementatie bleek samen te hangen met een gebruikers-georiënteerde benadering, waarbij alle gebruikers (zorgverleners, cliënten en mantelzorgers) betrokken worden bij:

  1. de ontwikkeling van de technologie
  2. de inzet in dagelijkse zorg

Dit zorgt ervoor dat de technologie aansluit bij de zorgbehoeftes van de cliënt en het werkveld van de zorgverlener. In totaal zijn er binnen het project Inlife vier nieuwe technologieën geïmplementeerd en geëvalueerd. Dit zijn HELMA, Teleconsultatie, Beweegkiosk en CIRCA.

HELMA

Met behulp van HELMA kunnen zorgverleners en mantelzorgers op afstand en op lange termijn de gezondheidsstatus van een cliënt monitoren en de zorgbehoeften hierop aanpassen. HELMA bestaat uit vragenlijsten gerelateerd aan de gezondheid van de cliënt. De vragen zijn verdeeld over vier domeinen (fysiek, mentaal, sociaal en omgeving). Een mantelzorger of zorgverlener kan de cliënt goed monitoren en krijgt tijdig een alarm wanneer er iets verandert met betrekking tot de gezondheidssituatie.

Teleconsultatie

Teleconsultatie is een applicatie voor beeldbellen waarmee zorgverleners contact op kunnen nemen met een cliënt. Doordat zorgverleners hierdoor minder vaak aanwezig hoeven te zijn bij een cliënt thuis, neemt de reistijd af en vermindert de werkdruk.

Beweegkiosk

De beweegkiosk is een online oefenprogramma gericht op het verbeteren van kracht, balans en flexibiliteit. De beweegkiosk bestaat uit verschillende oefeningen die worden gedemonstreerd met behulp van video’s, gesproken en geschreven tekst. Het oefenprogramma kan aan elk individu worden aangepast, zodat er voor iedereen voldoende uitdaging is en haalbaar blijft. Cliënten kunnen zowel in groepsverband, als alleen thuis oefenen.

CIRCA

Ouderen krijgen steeds vaker te maken met milde cognitieve beperkingen. Het aangaan van een gesprek met een oudere met bijvoorbeeld dementie is vaak lastig en verloopt moeizaam. CIRCA is ontwikkeld om de communicatie tussen een oudere en zijn/haar omgeving te stimuleren. CIRCA bestaat uit foto’s, filmpjes en muziek van vroeger.

Conclusie

De acceptatie en gebruik van e-health diensten in deze doelgroep is grotendeels afhankelijk van de attitude en enthousiasme van de zorgverleners en mantelzorgers. Dit resulteerde in verschillende implementatie strategieën per technologie, waarbij altijd een stapsgewijze introductie van de nieuwe technologie van belang is.

Inlife is een 3-jarig project waar meerdere landen bij betrokken zijn, namelijk: Nederland, Slovenië, Spanje, Zweden, Griekenland en Engeland. RRD was betrokken bij de ontwikkeling van de verschillende technologieën van het project en TMZ heeft ervoor gezorgd dat de technologieën geïmplementeerd en geëvalueerd konden worden binnen de thuiszorg, wijksteunpunt of dagbehandeling.

Over Roessingh Research and Development

Roessingh Research and Development (RRD) is een groot wetenschappelijk onderzoeksinstituut, gericht op revalidatietechnologie en telemedicine. RRD werkt nauw samen met Roessingh, Centrum voor Revalidatie en de Universiteit Twente, maar ook met (internationale) partners. De Universiteit Twente en RRD werken intensief met elkaar samen op het gebied van de revalidatietechnologie en telemedicine. Meer informatie vindt u op de website van RRD.