Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

Revalidatiecheck publiceert cijfers 2020

Geplaatst op 15 jul. 2021

Revalidatiecheck heeft de cijfers en bijbehorende toelichtingen over 2020 gepubliceerd. Revalidatiecheck bevat per revalidatie-instelling allerlei cijfers en informatie die samen een beeld geven over de kwaliteit van zorg, behandelresultaten, patiënttevredenheid en wachttijden.

Wist u bijvoorbeeld dat...

  • ...onze patiënten Roessingh gemiddeld een 8,7 als rapportcijfer geven?
  • ...97% van onze patiënten Roessingh zou aanbevelen bij anderen?
  • ...onze patiënten vinden dat de revalidatieartsen goede en begrijpelijke uitleg geven? Zij geven hiervoor het rapportcijfer 9,1!
  • ...de wachttijden voor pijnrevalidatie flink zijn afgenomen?
  • ...9 van de 10 patiënten met een hoge dwarslaesie na ontslag weer zelfstandig gaan wonen?

Voor meer feiten, cijfers en toelichtingen verwijzen we u graag naar Revalidatiecheck.nl. U kunt Roessingh op deze website ook vergelijken met andere aanbieders van medisch specialistische revalidatie.

De cijfers op Revalidatiecheck zijn afkomstig van verplichte registraties en metingen die alle revalidatiecentra jaarlijks doen en centraal aanleveren bij Dutch Hospital Data (DHD). De website zelf is in beheer bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).