Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

Revalidatiecheck publiceert cijfers 2021

Geplaatst op 7 jul. 2022

Revalidatiecheck heeft de cijfers over 2021 gepubliceerd. Revalidatiecheck bevat per revalidatie instelling allerlei cijfers en informatie die samen een beeld geven over de kwaliteit van zorg, behandelresultaten, patiënttevredenheid en wachttijden.

Wist u bijvoorbeeld dat

  • onze patiënten Roessingh gemiddeld een 8,8 als rapportcijfer geven?
  • 97% van onze patiënten Roessingh zou aanbevelen bij anderen?
  • ouders van onze jongste patiënten vinden dat de behandelteams goed op elkaar zijn ingespeeld? Zij geven hiervoor het rapportcijfer 9,2!
  • meer patiënten tijdig kunnen starten met een klinische behandeling dan het landelijk gemiddelde?
  • ruim 9 van de 10 patiënten met een beroerte na ontslag weer zelfstandig gaan wonen?

Voor meer feiten, cijfers en toelichtingen verwijzen we u graag naar Revalidatiecheck.nl. U kunt Roessingh op deze website ook vergelijken met andere aanbieders van medisch specialistische revalidatie.

De cijfers op Revalidatiecheck zijn afkomstig van verplichte registraties en metingen die alle revalidatiecentra jaarlijks doen en aanleveren bij Dutch Hospital Data (DHD). De website zelf is in beheer bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).