Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

Roessingh zoekt een nieuw Lid Raad van Bestuur

Geplaatst op 29 mrt. 2021

Vanwege het vertrek van één van de leden van de Raad van Bestuur is Roessingh met ingang van 1 juli 2021 op zoek naar een Lid Raad van Bestuur (0,6 – 0,8 fte).

Profielschets Bestuurder zorginhoudelijk profiel

U beschikt over een zorginhoudelijk profiel met bestuurlijke ervaring en bent bij voorkeur rond 10 jaar werkzaam binnen de revalidatiegeneeskunde.

Roessingh - de organisatie

Roessingh, Centrum voor Revalidatie (RCR), vindt dat iedereen een plek verdient in de samenleving. Als een ongeval, ziekte of aandoening je treft, moet je opnieuw je plek vinden: thuis, op het werk, op school. Daar helpen we bij.

Hoe?

We leren patiënten zo goed als mogelijk (weer) zelfstandig met hun beperkingen te functioneren in de samenleving. Dagelijks zetten we ons hiervoor in met behulp van onze concernpartners en samenwerkingspartners. Bij diagnostiek en behandeling passen we waar mogelijk bewezen technologische innovaties toe.

Medisch specialistische revalidatie betekent je toekomst herwaarderen. We zijn eerlijk naar patiënten: niet iedereen wordt beter. Met acceptatie en onze hulp komen ze zo ver mogelijk. Er is aandacht voor de verhalen van patiënten. Roessingh is ‘een huis vol verhalen’.

Wat?

We leveren als enige aanbieder in Oost-Nederland alle facetten van medisch specialistische revalidatiezorg. We zijn expert in onder meer kinderrevalidatie en complexe loop- en arm-/ handaandoeningen (Roessingh Diagnostisch Centrum). Voor onze specialismen bezoeken patiënten uit heel Nederland Roessingh.

Opgaven waar Roessingh de eerstkomende jaren voor staat

Het zorgveld in heel Nederland is sterk in beweging. De bevolking, zeker in Twente, vergrijst waardoor de zorgvraag toeneemt en het personeelsaanbod afneemt. De financiële ruimte blijft krap; er moet worden ingezet op innovatieve technieken om aan de zorgvraag te voldoen en om de zorg georganiseerd en betaalbaar te houden. De COVID-19 pandemie laat zien dat regionale samenwerking in de zorg belangrijker is dan eerder gedacht of ervaren.

In Roessingh, Centrum voor Revalidatie zal naast deze opgaven, extra energie moeten worden ingezet op ontwikkelingen rondom dwarslaesiezorg, behandeling van pijn en op (technologische) innovatie, wetenschappelijk onderzoek met een focus op technologie en e-health.

Het verouderende gebouw up-to-date houden voor het leveren van state-of-the-art zorg en het kiezen, implementeren en financieren van een nieuw elektronisch patiëntendossier en een pakket voor roosterplanning van patiënten en medewerkers zijn extra opgaven voor de komende jaren.

Zie voor uitgebreidere info het strategisch plan.

Bestuurder - de functie

De Raad van Bestuur van Roessingh bestaat uit twee personen die ieder hun aandachtsgebieden hebben. Wij zoeken een bestuurder/medicus voor de zorginhoudelijke portefeuille, bij voorkeur met rond de 10 jaar ervaring in de revalidatiegeneeskunde. De bestuurlijke functie omvat 60-80% van een fulltime functie. Naast uw werk als bestuurder kunt u, als u fulltime wilt werken, ook nog deels werkzaam zijn als revalidatiearts.

Beide leden van de Raad van Bestuur zijn q.q. ook de aandeelhouder van Roessingh Beheer BV, de moedermaatschappij waaronder de dochter BV’s vallen: Roessingh Arbeid, RoessinghMedinello, Roessingh Revalidatie Techniek en rdgKompagne. De dochter-BV’s kennen eigen statutaire directeuren. Daarnaast is de Raad van Bestuur certificaathouder van Roessingh Research and Development.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de kwaliteit & veiligheid van de zorgverlening, de financiering en de realisatie van de organisatiedoelstellingen. De raad van bestuur opereert vanuit een collegiale verantwoordelijkheid met een evenwichtige taakverdeling tussen patiëntenzorg, bedrijfsvoering en interne en externe oriëntatie. Beide bestuurders zijn ieder voor zich en tezamen verantwoordelijk voor het in het gehele concern te voeren en gevoerde beleid. Beide bestuurders leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Specifieke aandachtsvelden voor de zorginhoudelijk bestuurder zijn in ieder geval kwaliteit, veiligheid en cliënttevredenheid. De verdeling van de overige aandachtsvelden, waaronder innovatie en wetenschap, zullen in overleg tussen de bestuurders worden afgesproken en door de RvT worden goedgekeurd.

Roessingh Concern

Binnen het concern zijn de meest uiteenlopende disciplines op het gebied van de revalidatiezorg bijeengebracht, de bedrijfsonderdelen van Roessingh werken nauw samen. Door deze bundeling van krachten heeft Roessingh een unieke positie binnen Revalidatie Nederland en ten opzichte van andere regionale zorgaanbieders.

rdgKompagne

Roessingh Dienstengroep (rdgKompagne) is de grootste leverancier in Nederland op het gebied van communicatie-hulpmiddelen, computeraanpassingen, omgevingsbediening en planningshulpmiddelen voor mensen met een handicap. rdgKompagne geeft advies bij de selectie van hulpmiddelen, levert deze en werkt samen met alle ziektekostenverzekeraars in Nederland en met gemeentes.

Roessingh Revalidatie Techniek

Roessingh Revalidatie Techniek behoort tot de toonaangevende specialisten in Nederland, op de markt voor lichaamsgebonden orthopedische hulpmiddelen. Met toewijding en vakmanschap bedienen circa 80 medewerkers de klant met orthopedische artikelen (orthesen en prothesen), orthopedische schoenen, therapeutisch elastische kousen en mammacare producten.

Roessingh Arbeid

Roessingh Arbeid is gespecialiseerd in re-integratie na revalidatie. Door de unieke samenwerking met Revalidatiecentrum Roessingh zijn de medewerkers in staat integrale revalidatie- en re-integratieconcepten samen te stellen. Daardoor kunnen ze ook in complexe situaties passende dienstverlening bieden. Bovendien hebben zij veel ervaring met re-integratieprogramma's voor specifieke doelgroepen, zoals oncologiepatiënten. Roessingh Arbeid is eveneens betrokken bij re-integratie van personen met een post-whiplash syndroom, chronische vermoeidheidsklachten, burn-out en niet-aangeboren hersenletsel.

RoessinghMedinello

RoessinghMedinello is een zelfstandig behandelcentrum voor poliklinische pijnrevalidatie in Enschede. Multidisciplinaire teams behandelen hier patiënten met een gecompliceerde zorgvraag. RoessinghMedinello staat voor een innovatieve aanpak, gebaseerd op bewezen effectieve behandelmethoden.

Roessingh Research and Development

Daarnaast heeft Roessingh een intensieve samenwerkingsrelatie met Roessingh Research and Development. RRD is een zelfstandig wetenschappelijk onderzoekscentrum op het gebied van revalidatietechnologie en eHealth. RRD neemt als internationaal erkend wetenschappelijk onderzoeksinstituut een unieke positie in tussen de universiteit en de zorgpraktijk.

Uw profiel

U bent een ervaren (rond de 10 jaar) medisch specialist, bij voorkeur revalidatiearts, en beschikt over aantoonbare ervaring op het gebied van algemeen management op strategisch niveau in een ziekenhuisomgeving met een duidelijke affiniteit met bestuurlijk functioneren.

U bent de verbindende factor van de organisatie op medisch inhoudelijk gebied. U bent in staat om een visie op medisch-inhoudelijk niveau te ontwikkelen, uit te dragen en te realiseren. Daarbij bent u creatief, innovatief, u signaleert kansen en weet deze te benutten. U hebt affiniteit met (toegepast) wetenschappelijk onderzoek en weet wetenschappelijke bevindingen te vertalen richting implementaties in de zorg. U houdt van doorpakken en toont u besluitvaardig.

U bent in staat om op charismatische wijze, betrokken en enthousiast, collegae medici en andere medewerkers leiding te geven. U stimuleert verbondenheid en trots bij medewerkers.

U heeft gevoel voor humor en kan goed relativeren.

U bent ondernemend en weet ook verbinding tot stand te brengen tussen het centrum en de BV’s.

U bent zichtbaar in de organisatie en daarbuiten, luistert goed en pikt signalen op. U werkt graag samen en weet daarbij mensen te inspireren en te bewegen in de door u gewenste richting.

U bent een standvastige, integere en tactvolle onderhandelaar en netwerker en gewend om op verschillende niveaus open en helder te communiceren.

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

De ingangsdatum is 1 juli 2021.

Honorering

De bezoldiging voor deze functie is overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Inlichtingen

Voor vragen kunt u, via het secretariaat van de raad van bestuur, contact opnemen met de heer J.H.M. Poortier, telefoon 053 4875200

Procedure en tijdpad

 • Derde week april 2021
  Eerste selectieronde door de selectiecommissie.
 • Vierde week april 2021
  Tweede selectieronde met de gehele RvT.
 • Vierde week april 2021
  Adviesgesprekken met de gremia.
  - Een adviescommissie bestaande uit een vertegenwoordiging van het managementteam en de
  directieraad van de BV’s.
  - Een adviescommissie bestaande uit een vertegenwoordiging van de Ondernemingsraad, de
  Verpleegkundige Advies Raad, de Cliëntenraad en het Medisch Stafbestuur.
 • Mei 2021
  Benoeming in de reguliere vergadering van de Raad van Toezicht.

Een assessment van de kandidaat en een assessment van het team Raad van Bestuur kan onderdeel uitmaken van de procedure.