Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

Scale-Up4Rehab: Belangrijke stap voorwaarts in digitalisering van de revalidatiesector

Geplaatst op 16 okt. 2023

Om gelijke toegang tot revalidatiezorg te garanderen en de veerkracht van gezondheidssystemen in heel Noordwest-Europa te bevorderen, wordt een nieuw 5-jarig project gelanceerd.

Scale-Up4Rehab zal een belangrijke stap voorwaarts zetten in de digitalisering van de revalidatiesector door als eerste een open virtuele revalidatie 'kliniek' te bouwen, waardoor bestaande virtuele revalidatietherapieën zullen worden opgeschaald. In vijf regionale pilots (NL/DE/IR/BE/LU), die als showcases fungeren, zullen revalidatieprofessionals in verschillende zorgomgevingen virtuele revalidatie integreren in hun dagelijkse praktijk. Bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie draait één van deze regionale pilots in Nederland.

De toegang tot revalidatie is ongelijk, zowel tussen als binnen landen. Technologie biedt de mogelijkheid om efficiënte zorg en toegang tot toegewijde revalidatiezorg te bieden, ongeacht de locatie van de patiënt. Er worden al verschillende vormen van revalidatietherapie met behulp van virtuele technologieën toegepast. Deze digitale toepassingen worden momenteel alleen in lokale setting gebruikt. Om met deze toepassingen schaalvoordelen te behalen en om de ontwikkeling van digitale zorg in de revalidatiesector te professionaliseren en versnellen, is internationale samenwerking nodig. Scale-Up4Rehab heeft voor dit project een subsidie van € 6,5 miljoen gekregen van Interreg Noordwest Europa.

Partners in het realiseren van gelijke toegang tot revalidatiezorg en het bevorderen van de veerkracht van gezondheidssystemen in heel Noordwest-Europa zijn:

  • Revalidatieklinieken en universitaire medische centra: Sint Maartenskliniek, Sint Mauritius Therapieklinik, Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation, Roessingh Research and Development, University College Dublin, School of Public Health, Physiotherapy and Sports Science, University College Cork, Discipline of Physiotherapy, School of Clinical Therapies, Radboudumc Department of Rehabilitation, UniKlinik RWTH Aachen. Revalidatiecentrum Roessingh zal ook als partner bij dit project aansluiten.
  • Universiteiten, gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van engineering en computerwetenschappen: Universiteit van Lille, Universiteit van Tilburg.
  • Innovatienetwerken: In4care, Health Valley Nederland, Eurasanté.
  • Daarnaast zullen we een groep geassocieerde organisaties opzetten die geïnteresseerd zijn om het project te volgen, waaronder: Teeside University, XR4Rehab samenwerkingsnetwerk, EIT Health België-Nederland, Shift Medical.

Meer informatie: Home | SCALE-UP4REHAB (nweurope.eu)