Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

Sociale zorgrobots bij Roessingh

Geplaatst op 9 feb. 2021

Roessingh werkt in 2021 mee aan twee extern gesubsidieerde projecten met robots: Scotty en Maatje. De robots uit deze twee projecten, Pepper en Maatje, worden binnen Roessingh getest. De resultaten hiervan dragen bij aan de implementatie van eHealth-oplossingen binnen de (revalidatie)zorg.

Pepper, sociale robot voor verpleegafdelingen

In het project Scotty (SoCial rOboTs to support rehabilitation Training and improve healthcare deliverY) wordt gewerkt aan de ontwikkeling en evaluatie van functionaliteiten zoals monitoring, training en sociale activering van en bij patiënten door de Pepper Robot.

Pepper bij Roessingh
Binnen Roessingh is het doel om Pepper te implementeren bij volwassenen op de afdelingen orthopedie, NAH en dwarslaesie. Nadat de twee robots zijn geprogrammeerd worden ze uitgeprobeerd in de kliniek van Roessingh. Daar wordt onderzocht of Pepper zorgt voor vermindering van de werklast van personeel, gezondheidsverbetering van patiënten door meer zelfstandig oefenen en meer monitoring en verbetering van de kwaliteit van zorg door continue feedback vanuit de patiënt.

Scotty is een project van Roessingh Research and Development, Blue Companion (Frankrijk) en Roessingh, Centrum voor Revalidatie.

Maatje, zorgrobot voor kinderen na kanker

'Maatje' is een sociale zorgrobot die ingezet gaat worden als hulp bij thuisrevalidatie voor kinderen van 4 tot 12 jaar die revalideren na kanker. Maatje is ongeveer 20 cm groot en beweegt als een klein mensje. Maatje kan bewegingsoefeningen voor- en meedoen op muziek en heeft een sociale functie, doordat ouders en/of vriendjes hem real-time kunnen aansturen via het online platform.

Maatje bij Roessingh
In dit project wordt gebruik gemaakt van de expertise die Roessingh heeft op het gebied van eHealth. In samenwerking met Roessingh, MST, Universiteit Twente en Deventer Ziekenhuis wordt een traject opgesteld met beweegdoelen en gerichte oefeningen om de lichamelijke conditie en spierkracht te onderhouden. Daarna wordt het gebruik van Maatje twee weken in de praktijk getest met kinderen in de basisschoolleeftijd die bij Roessingh in behandeling zijn. Maatje wordt ingezet naast de reguliere zorg.

Maatje is een project van Universiteit Twente, Hogeschool Saxion, MST, ZGT, Deventer Ziekenhuis, Reggeborgh Groep en Roessingh, Centrum voor Revalidatie.