Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

Versterking samenwerking dwarslaesierevalidatie

Geplaatst op 20 feb. 2024

De bestuurders van acht centra voor dwarslaesierevalidatie hebben afspraken gemaakt om hun samenwerking te versterken met als doel: dwarslaesierevalidatie goed, toegankelijk én betaalbaar houden op de lange termijn. De samenwerking krijgt in 2024 concreet vorm en sluit aan op de opgaven uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). De acht in dwarslaesie gespecialiseerde revalidatiecentra zijn: Adelante, Heliomare, De Hoogstraat Revalidatie, Reade centrum voor revalidatie & reumatologie, Rijndam Revalidatie, Roessingh – Centrum voor Revalidatie, Sint Maartenskliniek en UMCG – Centrum voor Revalidatie.

Investering in onderzoek en samenwerking

De acht centra bieden kwalitatief hoogwaardige zorg aan een brede doelgroep patiënten met (hoog) complexe problematiek. De verschillende centra hebben specifieke expertises en investeren in onderzoek en samenwerking. Jaarlijks komen circa 650 patiënten voor gespecialiseerde dwarslaesie-revalidatie in behandeling. Daarmee is sprake van (hoog) complexe zorg en een relatief klein aantal dwarslaesiepatiënten dat aangewezen is op deze specialistische revalidatie. De acht centra zien het behoud van betaalbare kwaliteit van dwarslaesie-revalidatie als gezamenlijke belofte aan de patiënt. Om dit te kunnen bieden is intensievere samenwerking nodig.

Vier pijlers in samenwerking

De vernieuwde samenwerking bestaat uit vier pijlers: kwaliteit, regionale samenwerking, kennisuitwisseling en intercollegiale visitatie. Het uitgangspunt voor kwaliteit van zorg is de richtlijn, behandelkader en zorgstandaard Dwarslaesie. Elk centrum beoordeelt of ze aan de afgesproken kwaliteit van zorg voldoet of wat nodig is om hieraan te voldoen.

Beter benutten zorgcapaciteit en specifieke expertises

Regionaal gaan centra mét en zonder dwarslaesie-specialisatie intensief samenwerken. Een samenwerkingsmodel dat in Noordoost Nederland al succesvol functioneert dient hierbij als voorbeeld. Door de samenwerking wordt doorverwijzing binnen de regio of tussen regio's gemakkelijker en worden competenties en zorgcapaciteit doelmatiger benut. De acht centra helpen elkaar actief om kwetsbaarheden m.b.t. de kwaliteit van zorg te voorkomen of op te vangen. Tot slot wordt een nieuw systeem van intercollegiale visitatie opgezet om de kwaliteit van zorg te toetsen en om van elkaar te leren.

Belofte patiënten en partners zorgnetwerk

Deze versterkte samenwerking dient niet alleen als een belofte aan patiënten, maar biedt ook duidelijkheid aan partners in het zorgnetwerk, zoals traumacentra, ziekenhuizen, huisartsen en eerstelijns paramedici. De Nederlands Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG) en patiëntenvereniging DON (Dwarslaesie Organisatie Nederland) worden betrokken bij de uitvoering.

De centra willen deze vernieuwde samenwerking binnen een jaar volledig operationeel hebben.

De samenwerking vindt plaats onder de naam 'Bestuurlijk overleg 8 dwarslaesiecentra'. De Nederlands Vlaamse Dwarslaesie Genootschap (NVDG) en patiëntenvereniging DON (Dwarslaesie Organisatie Nederland) worden betrokken bij de uitvoering.