Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

Vier revalidatiecentra tekenen intentieverklaring voor vormen netwerk pijnrevalidatie

Geplaatst op 24 mei 2022

Vrijdag 20 mei hebben de bestuurders van Adelante, Rijndam Revalidatie, Roessingh, Centrum voor Revalidatie en UMCG - Centrum voor Revalidatie een intentieverklaring ondertekend voor de vorming van het Netwerk Pijnrevalidatie Nederland. De vier centra zijn overtuigd van de kracht en de waarde van medisch specialistische pijnrevalidatie en willen zich samen inzetten om de pijnrevalidatie toekomstbestendig te maken.

De partners in het Netwerk Pijnrevalidatie Nederland gaan actief samenwerken op het vlak van het verbinden van zorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Dit zowel binnen het netwerk als met andere partijen, waardoor zij hun pijnrevalidatie blijven verbeteren en bijdragen aan het ontwikkelen van pijnrevalidatie in de keten.

Dat juist deze vier revalidatiecentra hun krachten rond pijnrevalidatie bundelen is geen toeval. Zij hebben jarenlange kennis en ervaring met de revalidatie van patiënten met complexe pijnproblematiek aan het houdings- en bewegingsapparaat. De (voorlopers van de) vier centra zijn al in 2004 door het ministerie van VWS aangewezen als Ontwikkelcentrum PijnRevalidatie (OPR). Hun opdracht was om in de revalidatiepraktijk kennis op te bouwen over pijnrevalidatie en deze kennis vervolgens actief te delen. Met het Netwerk Pijnrevalidatie Nederland geven zij hier samen vervolg aan.

Het Netwerk Pijnrevalidatie Nederland zal dit jaar nog worden uitgebreid met enkele andere partijen zodat een landelijk spreiding ontstaat.

Ondertekening intentieverklaring