Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

Stichting Hulpfonds Onderwijscentrum Het Roessingh (voorheen Hulpfonds Het Roessingh)

Door de oprichting van Stichting Steun Roessingh biedt Stichting Hulpfonds Onderwijscentrum Het Roessingh (voorheen Stichting Hulpfonds Het Roessingh) per 1 januari 2021 geen financiële ondersteuning meer aan Revalidatiecentrum Roessingh. Waar Stichting Steun Roessingh de financiële ondersteuning van het revalidatiecentrum op zich neemt, doet Stichting Onderwijscentrum Het Roessingh dit voor Onderwijscentrum Het Roessingh (Stichting Attendiz).

Stichting Onderwijscentrum Het Roessingh is erkend als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI), dat betekent voor u als donateur dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Financiële huishouding

Algemeen
Het vermogen van de stichting bestaat uit: a. het bij het vaststellen van de statuten aanwezige kapitaal; b. schenkingen, erfstellingen en legaten; c. rente van beleggingen en verder te genieten inkomsten; d. andere baten.

Beleggingen
De beleggingen van Stichting Hulpfonds Het Roessingh worden door de ING-Bank beheerd. Het bestuur van de stichting heeft gekozen voor een risicoarme strategie.

Jaarverslagen
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2018

Jaarrekeningen
Jaarrekening 2019