Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

Hulpfonds Het Roessingh

Stichting Hulpfonds Het Roessingh biedt financiële ondersteuning aan Revalidatiecentrum Roessingh en het Onderwijscentrum Roessingh (Stichting Attendiz) en financiële ondersteuning aan activiteiten die georganiseerd worden door en ten behoeve van (oud-)patiënten van de stichtingen.

Sichting Hulpfonds Het Roessingh is erkend als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI), dat betekent voor u als donateur dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf of meer bestuursleden. Een lid wordt aangewezen door de Raad van Toezicht van Revalidatiecentrum Roessingh en een lid door het bestuur van de Stichting Attendiz. Het bestuur kent een voorzitter en een secretaris/penningmeester. De benoeming is voor de termijn van ten hoogste vier jaar. Daarnaast kent de Stichting een directeur (bestuurder Revalidatiecentrum), een adviseur (directeur Onderwijscentrum) en een ambtelijk secretaris.

Bezoldiging

Bestuursleden ontvangen enkel een vergoeding voor de reiskosten.

Beleid

Aanvragen voor financiële ondersteuningen kunnen ingediend worden bij de ambtelijk secretaris. Dit kunnen zowel individueel als niet-individueel gerichte aanvragen betreffen.

Het bestuur beoordeelt 'niet-individueel gerichte' aanvragen twee keer per jaar tijdens een bestuursvergadering, op basis van de volgende criteria:

  • Er is aantoonbaar sprake van een cofinanciering;
  • De aanvraag is niet structureel van aard.

'Individueel gerichte' aanvragen worden direct beoordeeld door de ambtelijk secretaris, op basis van de volgende criteria:

  • De aanvraag is niet structureel van aard;
  • Het betreft een klein bedrag.

Samen met de aanvrager wordt gekeken naar de aard en noodzaak van de aanvraag.

Activiteiten

De activiteiten lopen uiteen van financiële ondersteuning aan een patiënt/leerling tot groepen patiënten/leerlingen. Bij individuele situaties kunt u denken aan de aanschaf van aangepast schoeisel, specifieke software, reiskostenvergoeding of een bijdrage in behandelingskosten. Voor groepen patiënten/leerlingen worden bijvoorbeeld sport- en ontspanningsactiviteiten ondersteund.

De projecten bestrijken een breed terrein: cultuur, educatie, kunst, zorg en welzijn, sport. Verder worden onderzoeken ondersteund die van toegevoegde waarde zijn voor de revalidatie van patiënten en de ontwikkeling van kinderen in het onderwijs.

Financiële huishouding

Algemeen
Het vermogen van de stichting bestaat uit: a. het bij het vaststellen van de statuten aanwezige kapitaal; b. schenkingen, erfstellingen en legaten; c. rente van beleggingen en verder te genieten inkomsten; d. andere baten.

Beleggingen
De beleggingen van Stichting Hulpfonds Het Roessingh worden door de ING-Bank beheerd. Het bestuur van de stichting heeft gekozen voor een risicoarme strategie.

Jaarverslagen
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2018

Jaarrekeningen
Jaarrekening 2019

Contactgegevens en statuten


Stichting Hulpfonds Het Roessingh
Roessinghsbleekweg 33
7522 AH Enschede
Postbus 310
7500 AH Enschede
Telefoon: 053 487 58 75
Fax: 053 433 96 55
E-mail: hulpfonds@roessingh.nl
IBAN: NL92 INGB 0658182358
BIC-code: INGBNL2A
KvK nummer: 41027777
RSIN/fiscaal nummer: 6542219

Statuten Hulpfonds Het Roessingh