Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

Innovatie & onderzoek

Revalideren is mensenwerk. Maar het is veel meer. Door wetenschappelijk onderzoek en technische innovatie komen andere technieken binnen handbereik, bijvoorbeeld nieuwe hulpmiddelen als virtual reality, robotica en eHealth. Roessingh werkt hiervoor nauw samen met onderzoekscentrum Roessingh Research and Development.

Revalidatietechnologie & wetenschap

Roessingh Research and Development (RRD) is een wetenschappelijk onderzoekscentrum op het gebied van revalidatietechnologie en eHealth. Roessingh participeert regelmatig in onderzoeken en de ontwikkeling van innovaties die via RRD voorgesteld worden. Zo vindt er onderzoek plaats naar de inzet van Virtual Reality, activiteitenmonitoring en gamification.

RRD verricht al meer dan twintig jaar onderzoek op het gebied van revalidatietechnologie en eHealth. Het streven is om meer kennis te ontwikkelen. Met deze kennis willen ze effectievere en efficiëntere behandelingen bieden aan patiënten met chronische en complexe aandoeningen. Neem voor meer informatie een kijkje op de website van RRD.

Partner van ICMS

Roessingh is partner van ICMS (Interdisciplinary Consortium for Clinical Movement Sciences & Technology). Het ICMS richt zich op de volle breedte van het houding- en bewegingsspectrum: van (fundamenteel) onderzoek tot directe toepassingen in de patiëntenzorg, De komende tien jaar zullen de zorg- en kennisinstituten Radboudumc, Sint Maartenskliniek, Universiteit Twente en Roessingh Research and Development in combinatie met Roessingh, Centrum voor Revalidatie gezamenlijk onderzoek doen, expertise en infrastructuur delen. Door samen te werken focussen de partners niet alleen op het vergroten van kennis over ziekten van het bewegingsapparaat, ook het genezen van deze ziekteprocessen staat centraal. De zorg, zowel thuis als in het ziekenhuis/revalidatiecentrum, voor mensen met aandoeningen van houding en beweging wordt hiermee binnen afzienbare tijd op een kwalitatief hoger peil gebracht, terwijl deze toch (financieel) beheersbaar blijft. Door de bundeling van unieke medische en technologische expertises op het gebied van revalidatie, reumatologie en orthopedie vormt het ICMS een Europees Topcentrum voor wetenschappelijk onderzoek, bedrijvigheid en zorginnovatie.

ICMS is een onderdeel van TOPFIT, klik hier voor meer informatie over ICMS.

eHealth

eHealth is zorg op afstand. Het doel is om de kwaliteit van zorg te verhogen, de benodigde tijd om deze zorg te leveren te verlagen en de patiënt meer te ondersteunen bij zelfmanagement. Nieuwe technieken en diensten maken het mogelijk om patiënten in de thuissituatie te monitoren maar ook te begeleiden bij de behandeling.

eHealth is zorg op afstand. Het doel is om de kwaliteit van zorg te verhogen, de benodigde tijd om deze zorg te leveren te verlagen en de patiënt meer te ondersteunen bij zelfmanagement. Nieuwe technieken en diensten maken het mogelijk om patiënten in de thuissituatie te monitoren maar ook te begeleiden bij de behandeling.

Oefenportaal

Binnen Roessingh wordt gebruik gemaakt van een oefenportaal, waarmee patiënten zelfstandig onderdelen van hun behandeling kunnen uitvoeren. Dit portaal wordt in toenemende mate ingezet in meerdere behandelprogramma’s bij allerlei doelgroepen. Voor meer informatie kijk op de website van Telerevalidatie of bekijk onderstaande video's.

Innovatielab

Binnen de revalidatie is er steeds meer sprake van het inzetten van innovatieve apparatuur, waarmee de mogelijkheden voor revalidatie van een brede doelgroep uitgebreid, verbeterd en veraangenaamd worden. Innovatieve behandeltoepassingen op het gebied van revalidatietechnologie, zoals robotica en gaming, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de intensiteit, kwaliteit en efficiëntie van revalidatie.

Het Innovatielab is primair een behandelruimte voor fysio- en ergotherapie, met een sterk dynamisch karakter. Er vinden verschillende soorten therapie plaats. Dit varieert van arm- en handfunctie therapie voor mensen met een beroerte of ander niet-aangeboren hersenletsel, tot instructie van het eHealth oefenportaal voor long-, oncologie- en CVA-patiënten. Ook wordt soms door de kinderafdeling gebruik gemaakt van het Innovatielab. Daarnaast is het Innovatielab toegankelijk voor één-op-één oefentherapie door ergo- en fysiotherapeuten voor behandeling van met name arm- en handfunctie en lopen/ balans training bij neurologische aandoeningen.

Virtuele rondleiding Innovatielab

Open de video - indien mogelijk - met de YouTube applicatie op uw smartphone. U kunt de video door middel van een virtual reality bril in 3D bekijken. Mocht u niet in staat zijn om de video met een bril of op uw smartphone te bekijken, klik dan hieronder op 'Afspelen' en sleep met uw muis of vinger naar links, rechts, onder en boven om de kijkrichting te bepalen.

Bekijk onze social media kanalen voor de actuele ontwikkelingen rondom innovatie en onderzoek.