Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

Novalab

Binnen de revalidatie is er in toenemende mate sprake van het inzetten van innovatieve apparatuur, waarmee de mogelijkheden voor revalidatie van een brede doelgroep uitgebreid, verbeterd en veraangenaamd worden. Innovatieve behandeltoepassingen op het gebied van revalidatietechnologie, zoals robotica en gaming en eHealth, zoals web-based oefenprogramma’s, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de intensiteit, kwaliteit en efficiëntie van revalidatie.

Innovatie

Zowel via Roessingh Research and Development als via externe partijen wordt regelmatig innovatieve apparatuur ontwikkeld. Als uit onderzoek blijkt dat de innovatieve behandeling veelbelovend is in termen van klinisch effect en/of efficiëntie, wordt helaas de kloof naar daadwerkelijke toepassing in de klinische praktijk niet vanzelfsprekend overbrugd. Om dit proces te faciliteren is een gezamenlijk initiatief gestart tussen Roessingh, Centrum voor Revalidatie en Roessingh Research and Development, waarbij een volledig nieuwe innovatie behandelruimte met een zeer gevarieerd aanbod van revalidatietechnologische en aanvullend ook telemedicine toepassingen is ingericht.

Na een eerste fase op een andere locatie is op 1 oktober 2015 het Novalab geopend. Deze ruimte is gesitueerd op een centrale plek in het revalidatiecentrum waardoor de aspecten implementatie in de dagelijkse behandelpraktijk, toegepast onderzoek en etaleren van innovaties goed tot hun recht kunnen komen.

Het Novalab is primair een behandelruimte voor fysio- en ergotherapie, met een sterk dynamisch karakter. Er wordt nadrukkelijk ruimte gegeven aan een wisselende samenstelling van de apparatuur en toepassingen binnen het Novalab. Deze wisselingen kunnen ingeleid worden door nieuwe ontwikkelingen vanuit onderzoek door Roessingh Research and Development (en andere partners) en vanuit het bedrijfsleven (commercieel beschikbare innovaties). Dit gebeurt via inventarisatie van bestaande en aankomende innovatieve toepassingen door leden van de werkgroep Novalab, een afvaardiging van ergo- en fysiotherapeuten, het management van het revalidatiecentrum en van bewegingswetenschappers van het onderzoeksinstituut. Zij maken gebruik van hun netwerken in de zorg, academische wereld en bedrijfsleven. Momenteel worden structureel meerdere behandelgroepen in het Novalab uitgevoerd, met meerdere behandelmomenten per dag. Dit varieert van arm- en handfunctie therapie voor mensen met een beroerte of ander niet-aangeboren hersenletsel, tot instructie van het eHealth oefenportaal voor long-, oncologie- en CVA-patiënten. Ook wordt bij gelegenheid door de kinderafdeling gebruik gemaakt van het Novalab. Daarnaast is het Novalab toegankelijk voor één-op-één oefentherapie door ergo- en fysiotherapeuten voor behandeling van met name arm- en handfunctie en lopen/ balans training bij neurologische aandoeningen.

Virtuele rondleiding Novalab

Open de video - indien mogelijk - met de YouTube applicatie op uw smartphone. U kunt de video door middel van een virtual reality bril in 3D bekijken. Mocht u niet in staat zijn om de video met een bril of op uw smartphone te bekijken, klik dan hieronder op 'Afspelen' en sleep met uw muis of vinger naar links, rechts, onder en boven om de kijkrichting te bepalen.