Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

Project SPecialistische INnovatieve Zorg (SPINZO)

Voor het eerst zetten zorginstellingen de deuren open om het MKB uit te dagen na te denken over zorgoplossingen. Dat doen ze in het project ‘Specialistische zorg thuis’. Binnen het driejarige project staat de vraag centraal welke innovaties en afspraken ze moeten ontwikkelen om de patiënt het beste thuis te kunnen behandelen. Het project heeft Europese EFRO subsidie ontvangen om het project tot uitvoer te brengen.

SPINZO

In het project SPINZO zoeken de partners Isala, RAV IJsselland, Universiteit Twente, Vogellanden, Roessingh, Centrum voor Revalidatie en Roessingh Research and Development onder leiding van Health Innovation Park samen door middel van onder andere netwerksessies, matchmaking en kennisdeling verbinding met het MKB.

De verschuiving van zorg vanuit de zorginstelling naar zorg bij de patiënt thuis houdt in dat er oplossingen ontwikkeld moeten worden rondom de thema’s Informatievoorziening op afstand, Diagnose op afstand en Behandeling op afstand. Om de innovaties succesvol te organiseren, kijken ze bovendien naar andere essentiële succesfactoren zoals logistieke uitdagingen, de verandering voor het beroepenveld en de veiligheid van data-uitwisseling. Hierbij maken ze gebruik van verschillende cases.

Voor meer informatie over dit initiatief kunt u terecht bij het Health Innovation Park via 038 202 2020 of www.healthinnovationpark.nl.