Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

Stichting Hulpfonds Roessingh

Door de oprichting van Stichting Steun Roessingh biedt Stichting Hulpfonds Roessingh per 1 januari 2021 geen financiële ondersteuning meer aan Revalidatiecentrum Roessingh. Wilt u doneren aan het revalidatiecentrum? Dan verwijzen wij u door naar Stichting Steun Roessingh. Wilt u doneren aan Onderwijscentrum Het Roessingh? Dan kunt u contact opnemen met Stichting Hulpfonds Roessingh via info@stichtinghulpfondsroessingh.nl.

Stichting Hulpfonds Roessingh is erkend als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI), dat betekent voor u als donateur dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Beleidsplan Stichting Hulpfonds Roessingh 2023

Financiële huishouding

Algemeen
Het vermogen van de stichting bestaat uit:

a. het bij het vaststellen van de statuten aanwezige kapitaal;

b. schenkingen, erfstellingen en legaten;

c. rente van beleggingen en verder te genieten inkomsten;

d. andere baten.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016

Jaarrekeningen
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022