Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

Zo gaan we met elkaar om

Voor een goede revalidatie is veiligheid heel belangrijk. Ook in het omgaan met elkaar moet iedereen zich veilig voelen. Agressief gedrag of juist té persoonlijk contact kan een goede revalidatie namelijk in de weg staan. Hier leest u hoe we vanuit ons revalidatiecentrum met elkaar om willen gaan. Met als doel: een veilige omgeving voor u als patiënt, uw familie en vrienden en onze medewerkers.

Hoe gaan we met elkaar om?

In de meeste situaties is het wel duidelijk hoe we op een prettige manier met elkaar omgaan. Toch hebben we als organisatie een paar gedragsafspraken gemaakt. Juist om ervoor te zorgen dat het contact goed blijft. Het gaat dan niet alleen om het goede contact tussen medewerker en patiënt, maar ook tussen patiënten onderling. Op zo’n manier kunnen we allerlei lastige situaties voorkomen.

Signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling

Iedereen kan bij Roessingh veilig terecht met signalen over huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Voor patiënten is de revalidatiearts het eerste aanspreekpunt over dit onderwerp. Mocht u zelf of in uw omgeving te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling, of hier vermoedens over hebben, dan kunt u hier met uw revalidatiearts over spreken. Uw arts kan u met uw signaal helpen en u adviseren.

Binnen Roessingh werkt iedereen volgens de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De afspraken op een rijtje

Hieronder staan duidelijke afspraken over wat wel en niet mag binnen Roessingh. Als iedereen zich aan deze afspraken houdt, blijft ons centrum een prettige plek om in te revalideren en te werken.

Onder onaanvaardbaar gedrag verstaan we discrimineren, bedreigen, seksueel intimideren, pesten, agressie (bijvoorbeeld schreeuwen en slaan), beledigen of anderen buitensluiten. ‘Maar zo bedoelde ik het niet.’ Vaak zeggen we dat als iemand onze woorden of daden anders opvat dan de bedoeling was. Dat kan gebeuren in het contact tussen patiënten, maar ook in de relatie tussen behandelaar en patiënt. Let daarom op wat u zegt of doet, maar geef het zelf ook tijdig aan wanneer iemand dingen zegt of doet die u kwetsen.

Als een hulpverlener een patiënt langere tijd behandelt, leert hij of zij deze persoon beter kennen. Dat is logisch. Een te persoonlijk contact is echter niet wenselijk. Dat staat een goede behandeling in de weg. De behandelaar kan dan niet meer neutraal een keuze maken of handelen. In dat geval neemt een andere therapeut of arts de behandeling over. Roessingh vindt een seksuele relatie tussen behandelaar en patiënt overigens volstrekt onaanvaardbaar.

Privacy vinden we bij Roessingh heel belangrijk. Maar wat is het eigenlijk? Privacy betekent dat je privésfeer beschermd wordt. Dat niet iedereen zo maar informatie over je krijgt. In ons centrum hechten we daar veel waarde aan.

Vraag voordat u een foto/filmpje maakt bij Roessingh (voor bijvoorbeeld uw Facebookprofiel), toestemming aan de personen die op de foto staan. Dit geldt ook voor het personeel van Roessingh dat op de foto komt. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat de ouders/verzorgers toestemming dienen te geven.

Veel patiënten en medewerkers zitten op Facebook, Linkedin, Instagram en Twitter. Onder andere vanwege privacy wil Roessingh niet dat patiënten en medewerkers via Social Media contact hebben met elkaar.

Roessingh is een professionele organisatie. Dat betekent dat alle medewerkers een salaris krijgen voor het werk dat ze doen. Met hoeveel zorg en aandacht ze hun werk ook doen, zij hoeven er geen cadeaus voor te ontvangen.

Klachtenbehandeling

De medewerkers van ons revalidatiecentrum stellen alles in het werk om u een zo goed mogelijke behandeling en verblijf te geven. Toch is het mogelijk dat de uitvoering hiervan niet helemaal naar wens verloopt en u niet tevreden bent. Wanneer dat het geval is, kunt u dit het best bespreken met degene waarbij de klacht is ontstaan. Uw klacht kan betrekking hebben op verschillende zaken, zoals de inhoud van de behandeling, de planning van de behandeling, de manier waarop men met u omgaat, u te woord staat, de voorlichting of wachttijden.

Roessingh maakt gebruik van een klachtenfunctionaris, zij geeft informatie en advies over hoe u uw klacht het beste in kunt indienen en helpt indien nodig.