Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

In de pijnrevalidatie van Roessingh wordt gebruikgemaakt van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Dit is een therapie waarin inzichten uit de gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness-based therapieën worden geïntegreerd.

Wat is Acceptance and Commitment Therapy (ACT)?

Als u pijnrevalidatie overweegt, heeft u waarschijnlijk al veel geprobeerd om van uw klachten af te komen. Blijkbaar is dit niet afdoende geweest. U overweegt immers pijnrevalidatie omdat u verbetering wilt. Het uitgangspunt van ACT is dat de pogingen om van uw klachten af te komen de pijn en het lijden juist kunnen versterken. ACT legt de nadruk niet op controle krijgen over de pijn, de beperkingen en de pijnlijke gevoelens: Het gaat er juist om dat u doet wat ertoe doet in het leven, ook als u klachten blijft houden.

Behandeling

Wij beginnen een ACT-behandeling met de vraag wat u al geprobeerd heeft om controle te krijgen op de klachten en wat de effecten daarvan waren. U zult dan beseffen dat controle meestal niet helpt, anders was revalidatie immers niet nodig. In deze fase van de behandeling is het belangrijk dat u, als patiënt, bereid bent om vruchteloze pogingen de pijn te controleren te staken en u te richten op de waardevolle zaken in het leven. In de behandeling staat u stil bij wat voor u belangrijk en waardevol is en welke acties daarbij passen. U leert gedachten te beschouwen als gedachten en niet als regels die u altijd moet opvolgen. Door onprettige gevoelens toe te staan, kunt u merken wanneer het de moeite waard is om die gevoelens te verdragen. In de behandeling wordt veel gewerkt met ervaringsgerichte oefeningen.

Resultaten

Uit onderzoek blijkt dat ACT zeer geschikt kan zijn voor mensen met chronische pijn- of vermoeidheidsklachten. Behalve in Roessingh wordt ACT toegepast in een aantal andere revalidatiecentra in Nederland. De therapie laat goede resultaten zien en patiënten zijn vaak tevreden.

Cursus Acceptance & Commitment Therapy (ACT) voor professionals

De doelstelling van deze cursus is interdisciplinaire teams in te leiden in ACT, zodat decognitieve gedragstherapie toegepast kan worden in (revalidatie)behandelingen.

De cursus Acceptance & Commitment Therapy (ACT) voor interdisciplinaire teams is zo opgezet dat iedere discipline de oefeningen leert die passen bij de eigen discipline. Deelnemers zijn zeer positief over de cursus. Ze vinden dat ze de geleerde vaardigheden goed kunnen gebruiken in hun behandelpraktijk en zouden de cursus ook aan anderen aanbevelen.