Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Activiteitentherapie

De gevolgen van een aandoening of ziekte zijn vaak moeilijk te overzien. Een goede tijdsbesteding kan een aanvullende positieve bijdrage leveren aan het welzijn. Het kan een manier zijn om zin en betekenis te geven aan die aspecten van het leven die niet zo makkelijk op een andere manier invulling kunnen krijgen.

Tijdsbesteding

De afdeling activiteitentherapie biedt tijdens de opname een breed pakket aan activiteiten. U kunt zich oriënteren en trainen op het gebied van creatieve en andere tijdsbestedingsmogelijkheden. Zelf bezig zijn met (creatieve) activiteiten verrijkt je bestaan; je ontwikkelt je talent en het versterkt je eigenwaarde. De activiteitentherapie heeft een positieve opvatting die uitgaat van mogelijkheden in plaats van beperkingen. Activiteitentherapie richt zich niet alleen op de periode bij Roessingh, maar zeker ook op de periode daarna. Is voor de één activiteitentherapie een gelegenheidservaring, voor de ander kan het een start zijn voor een zinvolle levensinvulling.

Activiteitenaanbod

Bij de activiteiten die worden aangeboden wordt altijd uitgegaan van uw persoonlijke interesses. Deze zijn voor iedereen anders. Daarom kunt u zelf uw wensen kenbaar maken. Enkele voorbeelden uit het activiteitenaanbod:

creatieve activiteiten: schilderen, houtbewerken
media-activiteiten: computergebruik
muzikale activiteiten: gitaar spelen zowel passief als actief
cursus in groepsverband: tekenen, schilderen
sociale activiteiten: gezelschapsspellen, lezen
themagerichte activiteiten: kerst of pasen

Groepsactiviteit

De groepsactiviteit is voor hen die het prettig vinden om in groepsverband te werken. Bij de samenstelling van de groep wordt rekening gehouden met de interesses en mogelijkheden van de deelnemers. Naast het activiteitenaanbod staan contact met anderen, een leuk gesprek en samen met iets bezig zijn bij deze ontmoetingen centraal. Participatie in de groepsactiviteit kan ook goed als middel worden gebruikt om bijvoorbeeld sociale activiteiten te ontplooien.

Activiteitenaanbod groepsactiviteit:

  • creatieve activiteiten
  • muzikale activiteiten
  • themagerichte activiteiten
  • externe activiteiten (uitstapjes)
  • sport- en spelactiviteiten
  • bakactiviteiten

Heeft u zelf een leuk idee voor een activiteit, dan is dit altijd bespreekbaar.

Therapeutisch computergebruik

Het gebruik van de computer of tablet compenseert fysieke en communicatieve beperkingen. Daarnaast kan de computer ingezet worden als leermiddel, communicatiemiddel, informatiemiddel of als middel voor vrijetijdsbesteding. Therapeutisch Computergebruik biedt onder andere de volgende mogelijkheden: informatie zoeken op internet, e-mailen, social media, foto’s bewerken, tekenen of spelletjes spelen. Bent u door uw handicap beperkt in het bedienen van de computer, dan zijn er eventueel aanpassingen mogelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan spraakinvoer, schermvergrotingssoftware en kin- of hoofdbesturing.

Vrije inloop activiteitentherapie

Naast de tijden dat u staat ingepland kunt u langskomen om verder te gaan met de activiteit of te beginnen met een nieuwe activiteit.

Kosten

De materiaalkosten van de werkstukken die u maakt zijn voor eigen rekening. Het meeste materiaal dat nodig is voor de activiteiten is op de afdeling aanwezig. U kunt er eventueel ook voor kiezen om zelf materiaal mee te nemen.

Na uw revalidatie

Tijdens uw behandeling bij Roessingh kunt u zich oriënteren op wat voor u een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding is. U leert ook hoe u zelf thuis aan de slag kunt. Indien u dit wenst bieden onze activiteitentherapeuten begeleiding in het zoeken van een activiteit of dagbesteding bij u in de buurt.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de activiteitentherapie via telefoonnummer 053 487 53 79 of activiteitentherapie@roessingh.nl.