Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Autorijden na een amputatie

Wanneer u een lichamelijke beperking heeft gekregen mag u niet zonder meer achter het stuur plaatsnemen. Het melden van een verandering in uw gezondheidstoestand bij het CBR is een burgerplicht. Veiligheid voor u en uw medeweggebruikers staat voorop. Uw verzekeraar kan bepaalde voorwaarden stellen. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van deze melding.

Geldigheid rijbewijs

De Eigen Verklaring van Gezondheid, waarop u ooit uw rijbewijs heeft gekregen, samen met uw rijvaardigheidsverklaring, is na uw amputatie niet meer in overeenstemming met het moment waarop u hem heeft ingevuld. U heeft namelijk niet meer de beschikking over al uw ledematen. Dat betekent dat uw rijbewijs niet meer geldig is en u dus ook niet meer verzekerd bent als u toch zou rijden.

Wat moet u doen om uw rijbewijs weer geldig te maken?

In veel gevallen kan een proefrijles u duidelijkheid verschaffen. Deze kunt u in overleg met uw revalidatiearts aanvragen bij de rijschool van Roessingh. De kosten voor een proefrijles vallen onder de revalidatiebehandeling. Ook als u niet onder revalidatiebehandeling bent, kunt u een afspraak maken voor een proefrijles bij de rijschool van Roessingh. De kosten zijn in dat geval voor uw eigen rekening.

Mogelijkheden

Welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot aanpassingen in de auto, is afhankelijk van het type amputatie. Een bovenbeenamputatie heeft andere consequenties dan een onderbeenamputatie. Daarnaast heeft het verschil in een amputatie van het linker- of een rechterbeen ook gevolgen voor de mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor vingers, hand, polsgewricht, links of rechts. De procedure vanuit het CBR is bij elke melding hetzelfde. Let op: soms zijn er geen aanpassingen nodig, maar is een aantekening op uw rijbewijs voldoende.

De CBR-procedure

Van een verandering in uw gezondheidstoestand kunt u een melding maken bij het CBR. Dit doet u door een nieuwe Gezondheidsverklaring in te vullen op basis van uw huidige lichamelijke en geestelijke gesteldheid en deze op te sturen naar het CBR. Deze is tegen kostprijs te verkrijgen bij de rijschool en wordt meestal aan het einde van de proefrijles samen met de instructeur ingevuld. In de meeste gevallen zal er ook een rijtest plaatsvinden bij een praktijkdeskundige van het CBR. Dit is geen examen, maar een korte rijvaardigheidstest om te kijken of uw beperkingen niet ten nadele zijn van uw rijvaardigheid. Bijvoorbeeld remkracht en mogelijkheden om knoppen te bedienen. Zodra u uw rijbewijs weer in bezit heeft, staan er eventuele beperkingen op als: automatische schakeling, het moeten dragen van uw prothese of andere voorwaarden. Vergeet niet dat u de autoverzekeringsmaatschappij schriftelijk op de hoogte moet brengen van uw handicap door hen een kopie te sturen van uw rijbewijs met aantekening. Dan krijgt u van uw verzekeraar een brief terug waarin ze bevestigen op de hoogte te zijn. Pas dan bent u weer officieel verzekerd.

Gespecialiseerde autorijschool

Al meer dan veertig jaar helpt onze gespecialiseerde rijschool patiënten letterlijk en figuurlijk op weg. De lesauto’s, een schakelauto en een automaat, zijn uitgerust met een groot aantal aanpassingen en wanneer deze niet voldoende zijn, kunnen in de meeste gevallen individuele aanpassingen in de eigen werkplaats gerealiseerd worden. Met kennis op het gebied van ziektebeelden, hieruit voortkomende beperkingen en revalidatie bekijkt één van onze instructeurs tijdens een proefrijles uw mogelijkheden en wordt beoordeeld of uw auto aanpassingen nodig heeft. Ook alle aspecten rond de CBR-procedure worden met u doorgenomen. Tenslotte zal wanneer u vervolglessen gaat volgen (wat niet altijd nodig is) de instructeur u vertrouwd maken met uw nieuwe situatie. Zo kunt u met het nodige zelfvertrouwen de testrit van het CBR tegemoet treden.

Contact

Autorijschool Roessingh
Roessinghsbleekweg 33
7522 AH Enschede
Telefoon: 053 487 53 56
E-mail: rijschool@roessingh.nl