Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Autorijden na een CVA (beroerte)

Wanneer u een lichamelijke en/of mentale beperking heeft gekregen mag u niet zondermeer achter het stuur plaats nemen. Het melden van een (blijvende) verandering in uw gezondheidstoestand bij het CBR is een burgerplicht. Veiligheid voor u en uw medeweggebruikers staat voorop. Uw verzekeraar kan bepaalde voorwaarden stellen. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van deze melding.

Regelgeving

Na het doormaken van een TIA/CVA mag u, wettelijk, gedurende veertien dagen geen motorvoertuig besturen. Is er sprake van herstel zonder beperkingen dan dient een door de keurend arts ingevulde vragenlijst opgestuurd te worden naar het CBR. Het vernieuwen van het rijbewijs is in dit geval (meestal) een administratieve procedure. Is er wel sprake van langer aanhoudende of blijvende lichamelijke en/of mentale beperkingen dan wordt iemand gedurende drie of zes maanden ongeschikt geacht om auto te kunnen rijden. In dit geval is naast het invullen van de eigen verklaring een specialistische medische keuring vereist door een revalidatiearts of neuroloog. Het CBR zal u (meestal) uitnodigen voor een rijtest.

Voor rijbewijzen voor het besturen van vrachtauto’s en autobussen gelden andere eisen. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de Autorijschool Roessingh.

Medische keuring

De medische keuring bestaat uit twee onderdelen:

1. Het medisch verslag op uw eigen verklaring
Deze kan worden ingevuld door uw revalidatiearts of neuroloog.

2. De specialistische medische keuring
Het CBR vraagt hiernaar wanneer een aantekening op een gezondheidsverklaring de medisch adviseur van het CBR te weinig informatie geeft om uw rijgeschiktheid afdoende te kunnen beoordelen. Deze kan in veel gevallen door een revalidatiearts in Roessingh worden verricht. De kosten van de medische keuring zijn voor uw eigen rekening.

De CBR procedure

Een melding van een verandering in uw gezondheidstoestand bij het CBR doet u door een ingevulde gezondheidsverklaring op te sturen. Deze is tegen kostprijs te verkrijgen bij de autorijschool van Roessingh. Met het opsturen zet u de procedure die zal leiden tot de beoordeling van uw rijgeschiktheid in werking. Eenmaal gestart kent de procedure een vast tijdsbeloop en kan deze in principe niet meer gestopt worden.

In veel gevallen kan een proefrijles, die u in overleg met uw revalidatiearts kunt afspreken, u duidelijkheid verschaffen over het startmoment van de procedure.

De kosten voor een proefrijles vallen onder de revalidatiebehandeling (excl. administratie kosten). Ook als u niet in revalidatiebehandeling bent, kunt u een afspraak maken voor een proefrijles bij de autorijschool van Roessingh. De kosten zijn in dat geval voor uw eigen rekening.

Gespecialiseerde autorijschool

Al meer dan 40 jaar helpt onze gespecialiseerde rijschool patiënten letterlijk en figuurlijk op weg. De lesauto’s, een schakelauto en een automaat, zijn uitgerust met een groot aantal aanpassingen en wanneer deze niet voldoende zijn, kunnen in de meeste gevallen individuele aanpassingen in de eigen werkplaats gerealiseerd worden.

Met kennis op het gebied van ziektebeelden, hieruit voortkomende beperkingen en revalidatie bekijkt één van onze instructeurs tijdens een proefrijles uw mogelijkheden en wordt beoordeeld of uw auto aanpassingen nodig heeft. Ook alle aspecten rond de CBR-procedure worden met u doorgenomen. Ten slotte kunt u ervoor kiezen vervolglessen te volgen. Dit is niet altijd nodig. Bij het volgen van de vervolglessen maak de instructeur u vertrouwd met uw nieuwe situatie. Zo kunt u met het nodige zelfvertrouwen de testrit van het CBR tegemoet zien.

Contact

Autorijschool Roessingh
Roessinghsbleekweg 33
7522 AH Enschede
Telefoon: 053 487 53 56
E-mail: rijschool@roessingh.nl