Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Dwarslaesie-nazorgpoli

In de afgelopen periode bent u in ons revalidatiecentrum behandeld vanwege uw dwarslaesie. Na afronding van de behandeling kunt u voor nazorg terecht op de nazorgpoli-dwarslaesie van Roessingh.

Na uw revalidatietraject

Tijdens de revalidatie streven wij ernaar u zo goed mogelijk voor te bereiden op de tijd erna. Toch kunt u, als u uw leven thuis weer oppakt, met vragen en problemen geconfronteerd worden die te maken hebben met uw dwarslaesie. Op de nazorgpoli-dwarslaesie kunt u met dit soort vragen en problemen terecht.

Problemen door dwarslaesie

Het bekendste verschijnsel van een dwarslaesie is verlamming. Dit leidt tot problemen met mobiliteit en zelfverzorging. Er zijn ook veel andere problemen die specifieke aandacht vragen. Voorbeelden zijn blaas- en darmproblemen, decubitus (doorligwond), pijn en spasticiteit.

Voor wie?

U kunt op de nazorgpoli dwarslaesie terecht als u in Roessingh behandeld bent vanwege uw dwarslaesie. De nazorgpoli is ook bestemd voor uw partner of andere naasten die vragen hebben.

Gesprekken met de nazorgverpleegkundige

Aan het eind van uw revalidatieperiode maakt u kennis met de dwarslaesie-nazorgverpleegkundige. Ongeveer zes weken na uw ontslag uit ons revalidatiecentrum wordt u uitgenodigd voor een gesprek met deze verpleegkundige. Uw partner of een familielid wordt ook voor dit gesprek uitgenodigd. Dit eerste gesprek duurt maximaal een uur. Aan de hand van een vragenlijst wordt uw dagelijks functioneren in beeld gebracht. Tijdens dit gesprek wordt onder meer aandacht besteed aan blaas- en darmproblemen, decubitus en dagelijkse bezigheden. Na het eerste gesprek worden vervolggesprekken gepland die worden afgewisseld met controles bij de revalidatiearts. Ongeveer drie maanden na uw ontslag wordt u opgeroepen voor de eerste controle bij de revalidatiearts. Buiten deze gesprekken om kunt u voor vragen of problemen altijd contact opnemen met de nazorgverpleegkundige. Deze kan u adviseren, praktische tips geven en u zo nodig doorverwijzen naar de revalidatiearts.

Multidisciplinaire nazorgpoli

Naast bovenstaande reguliere controle is er de multidisciplinaire nazorgpoli. Drie jaar nadat u ontslagen bent uit het revalidatiecentrum, zal een afspraak bij de multidisciplinaire nazorgpoli ingepland worden. Op dat moment vindt een bredere inventarisatie plaats. Behalve de revalidatiearts en de nazorgverpleegkundige zult u, in één middag, gezien worden door de fysiotherapeut, ergotherapeut en de maatschappelijk werker of psycholoog. Elke discipline neemt een half uur de tijd voor u. Zij lopen alle aspecten na die bij een dwarslaesie horen, zowel medische zaken als voorzieningen en hulpmiddelen. Ook kunt u bij hen terecht met uw vragen en problemen. Het is een check-up waaruit adviezen voortkomen; het is geen behandeling. De ergotherapeut kan bijvoorbeeld adviseren om bij veranderde zithouding opnieuw naar de rolstoel en het zitkussen te laten kijken. De arts kan uw medicatie bijstellen. Of er wordt een behandeling bij een fysiotherapeut gestart. De conclusies worden pas getrokken in de nabespreking van het team. U krijgt hierover telefonisch bericht van de revalidatiearts. Uw huisarts wordt van onze conclusies schriftelijk op de hoogte gesteld.

Samenwerking

Als er problemen zijn, zoekt de nazorgverpleegkundige samen met u naar een oplossing. Deze verpleegkundige werkt nauw samen met het dwarslaesiebehandelteam waarmee u tijdens uw revalidatie te maken heeft gehad. Daardoor kan deze u snel doorverwijzen, mocht dat nodig zijn. Ook heeft de nazorgverpleegkundige contacten met de verpleegkundigen van de thuiszorg.

Contact

De nazorgverpleegkundige dwarslaesie is bereikbaar op donderdag tussen 13.00 uur en 16.30 uur via telefoonnummer 06 51 72 34 77 of dwarslaesie-nazorg@roessingh.nl.