Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Geestelijke verzorging

"Zomaar even stil zijn, samen. Je gedachten de vrije loop laten gaan. Even een moment om verhalen, gedachten en gebeurtenissen te delen. Het kan rust geven. Of geestkracht en nieuwe energie om een volgende stap te zetten op de weg die leven heet."

Stiltecentrum

In de intensiteit van het revalidatieproces kan een plek waar u zich even kunt terugtrekken een verademing zijn. Het stiltecentrum van Roessingh biedt deze mogelijkheid. U kunt er zomaar even zitten, lezen, schrijven, bidden of mediteren. Het stiltecentrum bevindt zich op de eerste verdieping (route 21) en is 24 uur per dag toegankelijk.

Geestelijke verzorging

Een handicap kan inbreuk maken op velerlei levensgebieden. Veel van wat bij de geestelijke bagage van het leven hoort en er zin aan geeft, kan ineens 'ver weg' raken. Verhalen en beelden die houvast gaven, het werk dat vanzelfsprekend was, de verhouding tot familie, vrienden, collega’s. Veel daarvan moet opnieuw zijn waarde bewijzen.

Onder leiding van de revalidatiearts proberen allerlei medewerkers in Roessingh u te helpen uw plaats in de samenleving zo goed mogelijk te (her)vinden: de verpleegkundigen, de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopedist, de maatschappelijk werker, de psycholoog, de activiteitenbegeleider, enz. Daarnaast kunt u een beroep doen op onze geestelijk verzorger. Zij is meestal op dinsdag aanwezig tussen 10.00 uur en 16.00 uur.

Wat kan de geestelijk verzorger voor u doen?
U heeft, net als ieder mens, een eigen geschiedenis en achtergrond. U heeft dus een eigen kijk op het leven. De vanzelfsprekendheid daarvan kan in uw huidige omstandigheden verstoord zijn. De geestelijk verzorger stelt zich open voor vragen die nu op u kunnen afkomen. Het contact kan gaan over levensvragen of geloofsvragen. Ook als u geen duidelijke vragen heeft, maar juist behoefte heeft aan een luisterend oor, bent u van harte welkom.

Persoonlijk gesprek
Wilt u een persoonlijk gesprek met de geestelijk verzorger? Dan kunt u een afspraak maken via uw verpleegafdeling of de centrale receptie.

Partners en familie

Het contact met de geestelijk verzorger bestaat meestal uit individuele gesprekken. Als u dat op prijs stelt, kunnen ook partners of familieleden bij de gesprekken worden betrokken.