Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Handig-2-Handig groep

In de laatste week van de zomervakantie vindt bij voldoende aanmeldingen de Handig-2-Handig trainingsweek plaats. In deze week kunnen kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 18 jaar werken aan het vergroten van de zelfstandigheid in alledaagse tweehandige activiteiten.

Handig-2-Handig groep

De training is bedoeld voor kinderen en jongeren met verminderde armhandfunctie door bijvoorbeeld een hersenbeschadiging op vroege leeftijd (cerebrale parese) of plexuslaesie. De aangedane hand heeft beperkte mogelijkheden. Het is vaak moeilijk voor het kind, maar ook voor de ouders, om te bedenken hoe een bepaalde activiteit het beste kan worden aangepakt.

Ook voor de kinderen die eerder aan de Piratengroep hebben meegedaan is dit een goede vervolgtraining.

Waarom deze groepsbehandeling?

Veel kinderen ervaren in het dagelijks leven problemen in het handig uitvoeren van tweehandige vaardigheden. Het is gebleken dat een intensieve trainingsweek goede resultaten heeft op het halen van vooraf gestelde doelen. De behandeling vindt plaats gedurende één week in de schoolvakantie, zodat de kinderen niets hoeven te missen van school en er in korte tijd veel hulpvragen opgelost kunnen worden.

Wat gaan we doen?

De Handig-2-Handiggroep bestaat uit acht tot tien kinderen en jongeren en de training duurt één week, vijf hele dagen van 9.00 tot 17.00 uur. De training is op individuele doelen gericht, maar er wordt veel in de groep samengewerkt.

In de groep worden de deelnemers door ervaren ergo- en fysiotherapeuten geholpen de aangedane arm en hand beter en makkelijker in te zetten. Ook zijn er een creatief therapeut en een orthopedagoog betrokken. De deelnemers gaan zelf actief oplossingen bedenken voor dagelijkse activiteiten die ze nog niet helemaal zelfstandig uit kunnen voeren.

Hulpvragen bij tweehandige vaardigheden op het gebied van spel, zelfzorg en school staan centraal om te komen tot een grotere zelfstandigheid en meer zelfvertrouwen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan technieken van zelfmanagement, waardoor de kinderen en jongeren bewuster stil staan bij het inschakelen van beide handen bij een tweehandige activiteit.

Het programma is zeer gevarieerd en aangepast aan de problematiek die de doelgroep ervaart. Doordat de deelnemers werken aan door henzelf opgestelde doelen en samen met leeftijdsgenoten koken, sporten en bewegen op muziek is motivatie geen enkel punt!

Wat levert het op?

Na één intensieve week hebben de deelnemers de meeste doelstellingen behaald en kunnen ze deze ook in de thuissituatie toepassen. Zowel de deelnemers als de ouders en eventueel docenten hebben voldoende handvatten om de vorderingen in de eigen omgeving voort te zetten. Er wordt gezorgd voor een schriftelijke overdracht en instructiefilmpjes. Effect wordt gemeten door middel van een aantal testen voor en na de trainingsweek.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Handig-2-Handiggroep, dan kunt u contact opnemen met handig2handig@roessingh.nl.

Deze behandeling is mede tot stand gekomen door de samenwerking met de Maartenskliniek, Nijmegen.