Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Hersenletsel-nazorgpoli

Na afronding van uw behandeling in Roessingh vanwege een CVA (beroerte) of een ander Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) kunt u voor nazorg terecht bij de hersenletsel-nazorgpoli van ons revalidatiecentrum.

Na uw revalidatietraject

Aan het einde van uw revalidatietraject in de (poli)kliniek maakt u kennis met de hersenletsel-nazorgverpleegkundige. De uitnodiging voor dit gesprek ontvangt u ongeveer drie maanden nadat u bent ontslagen uit de kliniek. Uw eventuele partner of een naaste wordt ook uitgenodigd. Tijdens het eerste gesprek bespreekt u met de nazorgverpleegkundige hoe het vervolgtraject er uit gaat zien. De afspraken zijn op de hersenletsel-nazorgpoli van Roessingh.


De hersenletsel-nazorgpoli

Tijdens de revalidatie bereiden wij u zo goed mogelijk voor op de tijd erna. Toch komt het vaak voor dat u, bij het oppakken van uw leven thuis, tegen vragen en problemen aanloopt als gevolg van het hersenletsel. Met dit soort vragen en problemen kunt u terecht bij de hersenletsel-nazorgpoli.

De nazorgverpleegkundige geeft u informatie en praktische tips waarmee u uw voordeel kunt doen. Ook uw eventuele partner of familieleden kunnen bij de nazorgpoli terecht voor vragen of problemen.

De hersenletsel-nazorgverpleegkundige

Het eerste gesprek met de nazorgverpleegkundige duurt maximaal een uur. Aan de hand van een vragenlijst brengt de verpleegkundige uw dagelijks functioneren in beeld. Zo wordt er aandacht besteed aan de invulling van uw dagelijkse bezigheden, werk, relaties en communicatie. Alle eventuele vragen van u en uw familie kunnen bij dit gesprek aan de orde komen. Als er problemen zijn zoekt de verpleegkundige samen met u naar een oplossing.

De nazorgverpleegkundige werkt nauw samen met het behandelteam waar u tijdens uw revalidatie mee te maken had. Hierdoor is, indien nodig, snelle doorverwijzing mogelijk.

U kunt eventueel doorverwezen worden naar een geschikte hulpverlener buiten ons revalidatiecentrum. De hersenletsel-nazorgverpleegkundige onderhoudt nauwe contacten met collega's uit de Hersenletsel-keten in het verzorgingsgebied van Roessingh.

Contact

De nazorgverpleegkundige is bereikbaar op dinsdag van 8.30 uur - 17.00 uur en op woensdag van 13.00 uur -16.30 uur via e-mail: d.baas@roessingh.nl of per telefoon: 06 1288 79 97.