Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Kwaliteit en veiligheid

Wij vinden het belangrijk zorg van superieure kwaliteit te leveren. Deze kwaliteit geven we op verschillende manieren gestalte. Veiligheid staat boven alles! Roessingh doet er dan ook alles aan om de veiligheid van haar patiënten, medewerkers en bezoekers te waarborgen.

Kwaliteit van zorg

Roessingh biedt kwalitatief hoogwaardig medisch specialistische revalidatiezorg voor een grote diversiteit aan diagnosegroepen. Om deze hoogwaardige kwaliteit te kunnen waarborgen hebben wij specialistische interdisciplinaire behandelteams ingericht. Hierdoor kunnen we bij een complex ziektebeeld meerdere aandachtsgebieden, zoals zelfzorg, communicatie én fysiek en psychosociaal functioneren, tegelijkertijd behandelen. De expertise van de teamleden wordt verweven in één gezamenlijk behandelplan. Elkaars behandeldoelen worden zoveel mogelijk geïntegreerd en toegepast binnen de therapieën van alle teamleden. Door deze wijze van samenwerken versterken de disciplines elkaar, wat resulteert in een klantvriendelijke en optimaal geïntegreerde kwaliteit van zorg voor de patiënt.

Door jarenlange werkervaring en door het volgen van opleidingen en bijscholingen hebben de specialistische behandelteams unieke kennis en vaardigheden over het betreffende ziektebeeld. Roessingh is erop gericht om continu de nieuwste ontwikkelingen te implementeren binnen de behandelinterventies.

Onze behandelteams zetten verschillende behandelstrategieën in, passend bij de aandoening en de fase waarin de patiënt zich bevindt. Door het toevoegen van specifieke behandelmodules kan elke behandeling voor de patiënt op maat gemaakt worden, afgestemd op zijn specifieke wensen en behoeften. Elke patiënt volgt zijn eigen unieke route binnen het revalidatiezorgpad. Zo wordt revalidatiezorg maatwerk.

Professionele standaard

De behandelaars die bij Roessingh werken, werken volgens de professionele standaard. De professionele standaard is het geheel van regels en normen waarmee hulpverleners bij het uitoefenen van hun werkzaamheden rekening mee moeten houden. Deze regels en normen zijn opgesteld in verschillende richtlijnen. Elke professional binnen ons revalidatiecentrum hanteert de bij de behandeling horende richtlijnen. Dit zijn veelal landelijk geldende richtlijnen die zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd zijn (context-based). De richtlijnen worden opgesteld door de verschillende beroepsgroepen, eventueel in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en/of het Centraal Begeleidingsorgaan (CBO). Op de website van de VRA en de Richtlijnen Database kunt u alle laatste richtlijnen vinden.

Roessingh is HKZ en VMS gecertificeerd.

Revalidatiecheck

De website Revalidatiecheck.nl geeft een online overzicht van de kwaliteit van de revalidatiezorg in Nederland. Per revalidatiecentrum zijn kwaliteitsgegevens over een aantal thema’s beschikbaar. Ook kunnen revalidatiecentra met elkaar worden vergeleken. Bekijk de informatie over Roessingh op Revalidatiecheck.nl.

Veiligheid

Veiligheid staat boven alles! Roessingh doet er dan ook alles aan om de veiligheid van haar patiënten, medewerkers en bezoekers te waarborgen. In het hele gebouw hangen plattegronden van Roessingh en duidelijk beschreven noodplannen, voor wanneer er bijvoorbeeld brand uitbreekt. Daarbij zijn de nooduitgangen goed aangegeven en hangen er meerdere brandslangen per verdieping.

Jaarlijks worden het bedrijfsnoodplan en het ontruimingsplan aangepast. Op deze manier zijn de plannen altijd up to date en geschreven volgens de laatste inzichten. Roessingh heeft een aantal medewerkers die een BHV opleiding hebben gevolgd. Deze BHV’ers helpen bij ongevallen, brand en andere calamiteiten.

Het bedrijfsnoodplan
Dit is het meest complete plan waar alles beschreven staat voor het geval dat zich binnen Roessingh een calamiteit voordoet. Het noodplan is bedoeld voor de hele organisatie. BHV’ers en het management hebben kennis van de inhoud.

Het ontruimingsplan
Dit is een verkorte versie van het bedrijfsnoodplan en bevat de belangrijkste informatie die nodig is om te ontruimen. BHV'ers en ontruimers moeten dit plan hanteren indien het gebouw ontruimd moet worden. De wet stelt een ontruimingsplan verplicht als er in het gebouw een brandmeldcentrale (BMC) aanwezig is.