Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Longrevalidatieprogramma

Wanneer u een aandoening heeft aan uw longen en luchtwegen, zoals astma, bronchitis, emfyseem of hyperventilatie, dan heeft u te kampen met kortademigheid.

Gevolgen

Hierdoor ontstaat vaak weerstand tegen activiteiten die inspanning vergen. Het resultaat kan zijn dat u steeds minder gaat ondernemen, waardoor de algehele conditie achteruitgaat. U voelt zich ‘zieker’ dan nodig is, waardoor uw functioneren verslechtert. Hobby’s en sportactiviteiten verwateren en in veel gevallen neemt het verzuim van opleiding of arbeid toe. De huisarts of longarts kan, voor de specifieke symptomen van aandoeningen aan longen en luchtwegen, medicijnen voorschrijven. Maar aan een verslechterde conditie en de negatieve gevolgen hiervan in het dagelijkse leven is ook iets te doen. Door het volgen van het longrevalidatieprogramma (LRP), zult u zich beter voelen. Dit blijkt uit de ervaringen van patiënten die het LRP hebben gevolgd. (Sport)activiteiten worden bijvoorbeeld (weer) opgepakt. U leert beter omgaan met uw beperkingen en daardoor verbetert de kwaliteit van uw leven. Dit heeft ook een positief effect op opleidings- en arbeidsverzuim.

Behandeling

Een voorwaarde voor deelname aan het longrevalidatieprogramma is dat u niet rookt of bereid bent te stoppen met roken.

Het longrevalidatieprogramma is een poliklinische groepsbehandeling van twee of drie dagen per week, gedurende drie maanden. De groep bestaat uit maximaal acht personen. Tijdens het programma komen de volgende behandelingen aan de orde: het aanleren van een juiste ademhalingstechniek, conditietraining, ontspanningsoefeningen, sport en zwemmen, groepsgesprekken, ondersteuning bij opleidingsmogelijkheden en eventueel arbeids(re)integratie. In het programma is ook een partnerdag opgenomen. Uw partner of naaste wordt tijdens deze dag betrokken bij het revalidatieprogramma.

Doel
Door een duidelijke, gestructureerde opbouw van het programma wordt uw belastbaarheid vergroot en krijgt uw inzicht in uw belasting en belastbaarheid. Hierdoor bent u beter in staat grenzen te hanteren en uiteindelijk een nieuw evenwicht te vinden. Het vergroten van de eigen verantwoordelijkheden en zelfmanagement staan centraal.

Behandelteam
De longrevalidatiegroepen worden begeleid door een vast behandelteam. Dit team bestaat uit een revalidatiearts, longarts, fysiotherapeut, bewegingsagoog, maatschappelijk werker en diëtiste. Als er behoefte aan is dan worden ook een ergotherapeut, een arbeidskundige of een psycholoog ingeschakeld. Het behandelteam houdt wekelijks een patiëntenbespreking.

Conditie
Na het beëindigen van de behandeling kunt u de oefeningen, die tijdens de behandeling met u zijn doorgesproken en getraind, zelf voortzetten. Het is belangrijk dat u het sportadvies van de bewegingsagoog in praktijk brengt. Op deze manier houdt u uw conditie zelf op peil en bent u minder afhankelijk van hulpverleners.

Aanmelden

Via uw eigen longarts kunt u worden verwezen naar de polikliniek van Roessingh, Centrum voor Revalidatie. Vervolgens krijgt u een oproep voor het spreekuur van de revalidatiearts. Tijdens dit bezoek vindt bij voorkeur ook een gesprek plaats met een maatschappelijk werker van het behandelteam. Indien u aan de voorwaarden om aan het longrevalidatieprogramma deel te nemen voldoet, kunt u zo snel mogelijk met de groepsbehandeling starten.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw huisarts, longarts of met het secretariaat van het longrevalidatieprogramma via telefoonnummer 053 487 57 97.