Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

NAH/CVA nazorgpoli

Na afronding van uw behandeling in Roessingh vanwege een CVA (beroerte) of een ander Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) kunt u voor nazorg terecht bij de NAH/CVA-nazorgpoli van ons revalidatiecentrum.

Na uw revalidatietraject

Aan het einde van uw revalidatietraject in de kliniek maakt u kennis met de NAH/CVA-nazorgverpleegkundige. De uitnodiging voor dit gesprek ontvangt u circa drie maanden na het beëindigen van uw revalidatiebehandeling. Uw eventuele partner of een naaste wordt mede uitgenodigd. Na het eerste gesprek is er een mogelijkheid tot nog drie vervolggesprekken, verspreid over een periode van anderhalf jaar. De afspraken vinden plaats op de NAH/CVA-nazorgpoli van Roessingh.

De NAH/CVA-nazorgpoli

Tijdens de revalidatie bereiden wij u zo goed mogelijk voor op de tijd erna. Toch komt het vaak voor dat u, bij het oppakken van uw leven thuis, met vragen en problemen geconfronteerd wordt als gevolg van het hersenletsel. Met dit soort vragen en problemen kunt u terecht bij de NAH/CVA-nazorgpoli. De nazorgverpleegkundigen geven u informatie en praktische tips waarmee u uw voordeel kunt doen. Ook uw eventuele partner of familieleden kunnen bij de nazorgpoli terecht voor vragen of problemen.

De NAH/CVA-nazorgverpleegkundige

Het eerste gesprek met de nazorgverpleegkundige duurt maximaal een uur. Aan de hand van een vragenlijst brengt de verpleegkundige uw dagelijks functioneren in beeld. Zo wordt er aandacht besteed aan onder andere de invulling van uw dagelijkse bezigheden, werk, relaties en communicatie. Alle eventuele vragen van u en uw familie kunnen bij dit gesprek aan de orde komen. Als er problemen zijn zoekt de verpleegkundige samen met u naar een oplossing.

De nazorgverpleegkundigen werken nauw samen met het behandelteam waar u tijdens uw revalidatie mee te maken had. Hierdoor is, indien nodig, snelle doorverwijzing mogelijk. U kunt eventueel doorverwezen worden naar een geschikte hulpverlener buiten ons revalidatiecentrum. De NAH/CVA-nazorgverpleegkundige onderhoudt nauwe contacten met collega's uit de CVA keten van het verzorgingsgebied van Roessingh.

Telefonisch spreekuur

Donderdag en vrijdag tussen 8.30 uur en 9.30 uur
Telefoon: 053 487 56 24