Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Onderzoek voor kinderen met arm- of handproblemen

Als uw kind door een hersenbeschadiging een arm of hand heeft die minder goed functioneert, dan is het van belang om een arm-/handfunctieonderzoek te laten doen. Het Handenteam van ons revalidatiecentrum is daarin gespecialiseerd. Het arm-/handfunctie-onderzoek is een uitgebreide en nauwkeurige analyse van de hand en/of arm. Op basis van dit onderzoek kan er een uniek behandelplan voor uw kind worden opgesteld.

Specialistisch Handenteam

Het Handenteam bestaat uit een revalidatiearts, een fysiotherapeut en een ergotherapeut. Zij onderzoeken uw kind en geven advies over therapieën en mogelijkheden. Het Handenteam is gespecialiseerd in arm- en handproblemen die voortvloeien uit spasticiteit bij kinderen. Een aantal keren per jaar houden het Handenteam en de plastisch chirurg van het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede een gezamenlijk spreekuur.

Voor wie is dit onderzoek bedoeld?

De observatie van de arm en hand is bedoeld voor kinderen met een hersenbeschadiging die de ene arm of hand beter kunnen gebruiken dan de andere.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

Uw kind wordt onderzocht in Roessingh. De eerste afspraak vindt plaats bij de revalidatiearts. Hierbij zijn ook een fysiotherapeut en ergotherapeut aanwezig. Vervolgens is het mogelijk dat de fysiotherapeut en de ergotherapeut een aanvullende observatie uitvoeren. Tijdens dit onderzoek bekijken zij wat uw kind wel en niet met de arm en hand kan doen bij de activiteiten in het dagelijks leven. Voorbeelden van deze activiteiten zijn zelfverzorging, schoolse vaardigheden en hobby’s. Verder wordt er met u een vragenlijst ingevuld over het functioneren en de problemen van uw kind. Hij/zij wordt geobserveerd door middel van opdrachten die uw kind spelenderwijs uitvoert, zoals reiken, grijpen en loslaten. Tot slot onderzoeken de fysiotherapeut en de ergotherapeut de arm- en handfunctie van de aangedane arm. Dit onderzoek leggen zij vast op video, zodat het daarna besproken kan worden in het team.

Wat levert het onderzoek op?

De resultaten van het onderzoek worden in een vervolg- afspraak met u besproken. Hierbij zijn de revalidatiearts en de beide therapeuten aanwezig. De resultaten uit de verschillende testen vormen de basis voor een behandeladvies. Dit advies is specifiek toegesneden op de behoeften van uw kind.

Het advies kan zijn:

  • Ergotherapie en/of fysiotherapie: gerichte arm-/handfunctie- training
  • Het gebruik van ortheses (hand- of armspalken)
  • Medicamenteuze therapie (geneesmiddelen)
  • Behandeling met Botulinetoxine om spieren te ontspannen
  • Chirurgische ingreep

Het advies kan ook bestaan uit een combinatie van genoemde behandelingen. Indien er een advies wordt gegeven over een chirurgische ingreep, dan wordt u uitgenodigd voor het spreekuur waarbij de ook plastisch chirurg van het ziekenhuis aanwezig zal zijn.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het teamsecretariaat, telefoon: 053 487 56 62.