Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Partnerbijeenkomsten

Binnen Roessingh, Centrum voor Revalidatie wordt een gespreksgroep voor partners en andere naasten van volwassenen patiënten met Niet-Aangeboren Hersenletsel aangeboden.

Oorzaken Niet-Aangeboren Hersenletsel

Het Niet-Aangeboren Hersenletsel kan ontstaan zijn als gevolg van:

  • een CVA (Cerebro Vasculair Accident, ook wel beroerte genoemd)
  • traumatisch hersenletsel
  • een ruimte-innemend proces
  • een verworven encephalopathie

Gespreksgroep voor partners en naastbetrokkenen

In de gespreksgroep is er de mogelijkheid voor het onderling uitwisselen van informatie en ervaringen, waarbij lotgenotencontact centraal staat. Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten waar onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Verliesverwerking
  • Psychosociale impact vanwege lichamelijke, cognitieve en gedragsmatige veranderingen
  • Rolpatronen en rolveranderingen
  • Assertiviteit en bewaken van eigen grenzen
  • Inzicht in sociale kaart

Partnerbijeenkomsten

De bijeenkomsten worden begeleid door twee maatschappelijk werkers. Wanneer u zich aanmeldt voor de gespreksgroep wordt er vanuit gegaan dat u bij alle vijf bijeenkomsten aanwezig kunt zijn. Er is ruimte voor maximaal tien deelnemers. Bij onvoldoende aanmelding kan de gespreksgroep komen te vervallen. Alle bijeenkomsten zijn op woensdag van 15.30 tot 17.00 uur in vergaderruimte F141 (route 23).

Contact

U kunt zich voor deze gespreksgroep aanmelden. Aanmelding kan tot uiterlijk twee weken voor de start van de groep per mail of telefonisch bij het het teamsecretariaat neurologie via telefoon 053 487 56 61, e-mail secretariaatneurologie@roessingh.nl of bij een van onze maatschappelijk werkers.