Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Psychomotorische therapie

Als gevolg van een handicap of beperking kan het contact met uw lichaam verstoord zijn. Daardoor is het mogelijk dat u minder vertrouwen heeft in uw lichaam, of dat u zich onprettig voelt in uw eigen lichaam. In dat geval kan psychomotorische therapie ingezet worden.

Wat is psychomotorische therapie?

De psychomotorische therapie gaat ervan uit dat het denken (gedachtes), voelen (emoties) en doen (handelen) elkaar continu beïnvloeden. De term ‘psychomotorisch’ is een combinatie van ‘psycho’ en ‘motorisch’. Psycho staat voor gedachtes en emoties. Motorisch staat voor lichaam en beweging, ofwel denken, voelen en doen. Deze therapievorm is erop gericht om u meer in contact te brengen met uw lichaam en uw totale welbevinden te verbeteren.

Voor wie?

Psychomotorische therapie is geschikt voor mensen die meer vertrouwen in hun lichaam willen krijgen en zich zekerder en prettiger willen voelen. De problemen die zij tegenkomen hebben bijvoorbeeld te maken met:

 • Moeite met waarnemen/ bewustwording van lichaamssignalen;
 • Negatief beeld van het eigen lichaam;
 • Moeite met accepteren van verminderde (bewegings)mogelijkheden;
 • Last van fysieke beperkingen en/of pijn;
 • Moeite om met spanning en stress om te gaan;
 • Onvoldoende duidelijk maken van eigen grenzen;
 • Onvoldoende voor zichzelf opkomen;
 • Moeite met (lichamelijk) contact en communicatie (lichaamstaal).

Werkwijze

Vanuit het multidisciplinaire team vindt een verwijzing plaats voor psychomotorische therapie. De eerste keer zal in teken staan van een intake waarin de hulpvraag en doelstellingen duidelijk worden. Ook kan er gebruik gemaakt worden van vragenlijsten of observatiemethodes om meer inzicht te krijgen in de probleemervaring. Vervolgens wordt bekeken of u individueel of in een groep wordt gepland. Dit is op basis van de doelstellingen en de mate van problematiek. Bij psychomotorische therapie wordt wel gepraat, maar vooral veel gedaan. Door ervaringen op te doen met uw lichaam krijgt u de gelegenheid om bewust te worden van uw eigen denken, doen en voelen. Er is ruimte om te experimenteren met andere keuzes en ander gedrag. De oefeningen worden afgestemd op uw hulpvraag en doelstellingen die in overleg met u zijn bepaald. Voorbeelden van behandeldoelen zijn:

 • Vertrouwen krijgen in de mogelijkheden van uw lichaam
 • Eigen grenzen verkennen en stellen en andermans grenzen accepteren om zodoende meer innerlijke rust te krijgen
 • Lichaamstaal/non-verbale communicatie verbeteren

De oefeningen kunnen bewegingsgericht zijn (sport en spel en andere bewegingsoefeningen) of lichaamsgericht (adem- en ontspanningsoefeningen, mindfulness etc.).

De mogelijkheden die het lichaam biedt worden opnieuw verkend. Thema’s kunnen zijn:

 • Kracht
 • Vertrouwen
 • Afstand en nabijheid/ grenzen
 • Sociaal functioneren
 • Lichaamsbeleving
 • Hanteren van spanning
 • Lichamelijk functioneren

Psychomotorische therapie wordt zowel door therapeuten binnen de fysiotherapie als binnen de bewegingsagogie gegeven. Een aantal therapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Psychomotorische Therapie (NVPMT). Deze verenging is aangesloten bij de Federatie voor Vak Therapeutische Beroepen (FBV). Voor info kunt u terecht op www.vaktherapie.nl.

Contact

Voor meer informatie over psychomotorische therapie kunt u terecht bij de afdeling fysiotherapie via telefoonnummer 053 487 52 96 of de afdeling bewegingsagogie via telefoonnummer 053 487 52 98.