Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Revalidatie voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel

Mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) hebben problemen die zeer uiteenlopend van aard zijn en vragen om een brede aanpak. Daarom kent Roessingh, Centrum voor Revalidatie een speciaal NAH-team.

Wat is Niet-Aangeboren Hersenletsel?

Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) is een beschadiging van het hersenweefsel. NAH kan ontstaan door een oorzaak van buitenaf, bijvoorbeeld een ongeluk of een val. Ook kan een proces in het lichaam de oorzaak zijn, bijvoorbeeld een herseninfarct of hersenbloeding, zuurstofgebrek (door reanimatie of ademstilstand) of infecties zoals een hersenvliesontsteking.

Gevolgen

De gevolgen van Niet-Aangeboren Hersenletsel kunnen voor iedereen anders zijn. Het kan gaan om:

  • cognitieve stoornissen, zoals concentratieproblemen of problemen met het geheugen, dingen begrijpen en communiceren;
  • lichamelijke problemen, bijvoorbeeld een verlamming, evenwichtsstoornis of problemen met lopen of voorwerpen vastpakken;
  • veranderingen in gedrag en karakter, zoals prikkelbaar, agressief of angstig zijn en problemen in het contact met anderen.

De gevolgen van NAH kunnen ingrijpende consequenties hebben voor uw dagelijks leven, relaties en school- en werkprestaties.

Behandeling

Afhankelijk van de problematiek vindt de behandeling klinisch of poliklinisch plaats. Poliklinisch wil zeggen dat u vanuit uw thuis of verblijfssituatie een of meerdere keren per week naar Roessingh komt voor een revalidatiebehandeling. Klinisch betekent dat u wordt opgenomen.

Via observaties, gesprekken en het afnemen van testen brengen we uw mogelijkheden en beperkingen in kaart. Aan de hand van de resultaten uit de observatie stellen we een behandelplan op voor uw persoonlijke situatie. De therapieën kunnen daarbij individueel of in groepsverband plaatsvinden. Ook partners spelen een belangrijke ondersteunende rol bij de revalidatie. Zij worden daarom intensief bij het programma betrokken.

Doel
Het doel van de behandeling is om u zo goed en zo zelfstandig mogelijk te leren functioneren in uw eigen thuis- en werksituatie. Daarbij is het belangrijk een goede balans te vinden tussen belasting en belastbaarheid. De situatie is voor iedereen met NAH anders. Daarom wordt het behandelprogramma voor iedere patiënt individueel vastgesteld. De behandeling richt zich op specifieke beperkingen die u als probleem ervaart, het omgaan met de veranderde situatie en ondersteuning via aanpassingen en hulpmiddelen.

Behandelteam
Het revalidatieprogramma wordt uitgevoerd door een vast team dat onder de verantwoordelijkheid van een revalidatiearts valt. Het behandelteam bestaat uit een revalidatiearts, maatschappelijk werker, psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, verpleegkundige, bewegingsagoog, activiteitentherapeut en een arbeidsdeskundige.

Klachten

Als u zaken over de behandeling niet begrijpt of ergens ontevreden over bent, dan wil de betreffende behandelaar dit graag met u bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van Roessingh.

Telefoon: 053 487 53 26 of 06 48 14 09 55
E-mail: klachtenfunctionaris@roessingh.nl